Vés al contingut (premeu Retorn)

Agost 2020

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

0. Ordre del dia  Informat


 

1.     Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2.     Informe del president

3.     Informe del rector

4.     Informe de la gerent

4.1.  Tresoreria

4.2.  Informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya dels exercicis 2011-2014

5.     Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin

5.1.  Aprovació de la despesa pluriennal per la contractació per a la prestació del servei de prevenció aliè en l’especialitat de medicina del treball de la Universitat Politècnica de Catalunya per als exercicis 2018-2019-2020-2021, més una possible pròrroga per els anys 2022 i 2023.

5.2.  Aprovació de la despesa pluriennal pera la contractació del servei de subministrament de material d’oficina i papereria per als exercicis 2018-2019.

 5.3.  Informe sobre el permís d’ocupació temporal d’espais per a 10 anys de durada a favor de l’IBEC (Institut de Bioenginyeria de Catalunya)

5.4.  Aprovació de la delegació al Consell de Govern l’autorització de resolucions de cessió d’espais per un termini superior a 2 anys, i fins a un màxim de 10 anys, per a organitzacions o institucions que realitzin activitats complementàries a les activitats acadèmiques que es desenvolupen a la UPC.

5.5.  Informe d’auditoria i aprovació dels comptes anuals de les entitats del grup UPC de l’exercici 2016: UPCnet, IThinkUPC, PMT, CIT UPC i FCIM.

5.6.  Aprovació dels preus dels Programes de Formació Permanent del curs 2017-18

5.7.  Aprovació de la modificació de la RLT del PAS

5.8.  Aprovació de l'assignació individual del complement addicional docent (convocatòria 2015) per estimació del recurs d'alçada.

5.9.  Aprovació de les tarifes del curs acadèmic 2017-2017

6.     Informe del president de la Comissió Acadèmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin

6.1.  Aprovació de la proposta d'estudis de la programació universitària 2018-2019

6.2.  Aprovació de les memòries definitives de verificació dels estudis de nova implantació del curs 2017-2018 (Grau en Enginyeria d’Automoció, Grau en Disseny, Animació i Art Digital, Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica i Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona)

6.3.  Informe sobre la desprogramació i supressió del Grau en Sistemes Electrònics de l’ETSETB

6.4.  Informe sobre la desprogramació i supressió del Grau en Enginyeria en Organització Industrial de l’EEI

6.5.  Aprovació de la distribució de les beques de col·laboració a departaments i distribució per al curs 2017-2018

 7.     Torn obert d’intervencions