Vés al contingut (premeu Retorn)

Març 2021

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Llegenda calendari

Consell de Govern

Comissions del Consell de Govern

Consell Acadèmic

Claustre Universitari

Consell Social

Comissions del Consell Social

Ple del Consell Social

El Ple és l'òrgan que pren els acords sobre els temes que presenten les comissions. A les reunions del Ple poden assistir persones convidades, amb veu però sense vot. El Ple es reuneix aproximadament cada mes i mig.

 

Títol / Número de sessió Data de la sessió Lloc de la sessió Estat
  Ple 6/2020 [CS/2020/06] 21/12/2020
08:30
Edifici Rectorat (a distància) Tancada
  Ple 5/2020 [CS/2020/05] 16/11/2020
08:30
Edifici Rectorat (a distància) Tancada
  Ple 4/2020 [CS/2020/04] 09/10/2020
08:00
Edifici Rectorat (a distància) Tancada
  Ple 3/2020 [CS/2020/03] 20/07/2020
08:30
Edifici Rectorat (a distància) Tancada
  Ple 2/2020 [CS/2020/02] 08/06/2020
08:30
Edifici Rectorat (a distància) Tancada
  Ple 1/2020 [CS/2020/01] 07/04/2020
08:00
Edifici Rectorat (a distància) Tancada
  Ple 7/2019 [CS/2019/07] 23/12/2019
08:30
Sala del Llac (Edifici Rectorat) Tancada
  Ple 6/2019 [CS/2019/06] 18/11/2019
08:30
Sala del Llac (Edifici Rectorat) Tancada
  Ple 5/2019 [CS/2019/05] 21/10/2019
08:30
Sala del Llac (Edifici Rectorat) Tancada
  Ple 4/2019 [CS/2019/04] 15/07/2019
08:30
Sala del Llac (Edifici Rectorat) Tancada
  Ple 3/2019 [CS/2019/03] 11/06/2019
08:30
Sala del Llac (Edifici Rectorat) Tancada
  Ple 2/2019 [CS/2019/02] 08/04/2019
08:00
Sala de juntes del Consell Social Tancada
  Ple 1/2019 [CS/2019/01] 04/03/2019
08:30
sala de jurtes del Consell Social Tancada
  Ple 7/2018 [CS/2018/07] 17/12/2018
08:30
sala de juntes del Consell Social Tancada
  Ple 6/2018 [CS/2018/06] 05/11/2018
08:30
sala de juntes del Consell Social Tancada
  Ple 5/2018 [CS/2018/05] 18/09/2018
08:00
sala de juntes del Consell Social Tancada
  Ple 4/2018 [CS/2018/04] 16/07/2018
08:00
sala de juntes del Consell Social Tancada
  Ple 3/2018 [CS/2018/03] 04/06/2018
09:00
sala de juntes del Consell Social Tancada
  Ple 2/2018 [CS/2018/02] 23/04/2018
08:00
sala de juntes del Consell Social Tancada
  Ple 1/2018 [CS/2018/01] 05/03/2018
08:30
sala de juntes del Consell Social Tancada
  Ple 6/2017 [CS/2017/06] 18/12/2017
08:00
sala de juntes del Consell Social Tancada
  Ple 5/2017 [CS/2017/05] 13/11/2017
08:30
sala de juntes del Consell Social Tancada
  Ple 4/2017 [CS/2017/04] 24/07/2017
08:30
sala de juntes del Consell Social Tancada
  Ple 3/2017 [CS/2017/03] 12/06/2017
08:30
sala de juntes del Consell Social Tancada
  Ple 2/2017 [CS/2017/02] 08/05/2017
08:30
sala de juntes del Consell Social Tancada
  Ple 1/2017 [CS/2017/01] 06/03/2017
08:30
sala de juntes del Consell Social Tancada
  Ple 6/2016 [CS/2016/06] 19/12/2016
08:30
sala de juntes Consell Social Tancada
  Ple 5/2016 [CS/2016/05] 14/11/2016
08:30
sala de juntes Consell Social Tancada
  Ple 4/2016 [CS/2016/04] 25/07/2016
08:30
sala de juntes Consell Social Tancada
  Ple 3/2016 [CS/2016/03] 13/06/2016
08:30
sala juntes Consell Social Tancada
  Ple 2/2016 [CS/2016/02] 11/04/2016
08:30
sala juntes Consell Social Tancada
  Ple 1/2016 [CS/2016/01] 29/02/2016
08:30
sala juntes Consell Social Tancada

Ple del Consell Social

Membres representants de la societat catalana

Ramon Carbonell Santacana, proposat per UPCAlumni, president

Jordi Amat Fusté, escollit per l'Ajuntament de Barcelona

Víctor Campdelacreu i Armengol, escollit per les organitzacions empresarials

Pere Casals Perramon, nomenat pel Parlament de Catalunya

Ricard Faura Homedes, nomenat pel Parlament de Catalunya

David Marín i Casanovas, nomenat pel Govern de la Generalitat

Ricard Gonzalez i Almuzara, nomenat pel Govern de la Generalitat

Montserrat González Sánchez, escollida per les organitzacions sindicals

Mònica Sala Gòmez, nomenada pel Govern de la Generalitat

Joaquim Llansó, escollit per les organitzacions empresarials (convidat permanent)

Manel Candeal Domínguez, escollit per les organitzacions sindicals (convidat permanent)

Membres representants del Consell de Govern de la universitat

Francesc Torres Torres, rector

Margarida Espona, secretària general

Xavier Massó Pérez, gerent

Neus Cònsul i Porras, elegida en representació del PDI

Albert Hornos Vidal, elegit en representació del PAS

Juni Choi Baez, elegit en representació dels estudiants

 

Anna Serra Hombravella, secretària

Títol Número d'acord Estat
  Aprovació de la desprogramació del programa de doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport per la UPC CS/2020/06/16  Aprovat
  Aprovació de la desprogramació del programa de doctorat en Administració i Direcció d'Empreses per la UPC CS/2020/06/15  Aprovat
  Aprovació de la memòria de desprogramació del Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil i Paperera de l'ESEIAAT CS/2020/06/14  Aprovat
  Aprovació de la proposta de programació universitària curs 2022/2023 CS/2020/06/13  Aprovat
  Aprovació de l'oferta de places dels estudis de doctorat curs 2021/2022 CS/2020/06/12  Aprovat
  Aprovació de l'oferta de places de nou accés d'estudis de grau i màster curs 2021/2022 CS/2020/06/11  Aprovat
  Aprovació de l'actualització de la programació universitària curs 2021/2022 CS/2020/06/10  Aprovat
  Aprovació de l’assignació individual del complement addicional docent (Convocatòria 2019) CS/2020/06/09  Aprovat
  Aprovació de l’assignació individual del complement addicional de gestió (Convocatòria 2019) CS/2020/06/08  Aprovat
  Aprovació de l’assignació individual del complement addicional de recerca (Convocatòria 2020 per al personal docent i investigador funcionari) CS/2020/06/07  Aprovat
  Aprovació de l’adhesió de la UPC al conveni interuniversitari de tarifes de Sigma AIE. CS/2020/06/06  Aprovat
  Aprovació despesa pluriennal del subministrament de reactius químics, material fungible, equipament i fungible de microscòpia per als centres, departaments, laboratoris i grups de recerca de la UPC CS/2020/06/05  Aprovat
  Aprovació de la despesa pluriennal del subministrament de material electrònic, elèctric, elements automàtics i petit equipament per als centres, departaments, laboratoris i grups de recerca de la UPC CS/2020/06/04  Aprovat
  Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació del servei de jardineria de la UPC CS/2020/06/03  Aprovat
  Aprovació del Pressupost del Consell Social 2021. CS/2020/06/02  Aprovat
  Aprovació del Pressupost de la UPC 2021. CS/2020/06/01  Aprovat
  Aprovació de l'aplicació del Reglament de les sessions a distància dels òrgans col·legiats aprovat pel Consell de Govern a les sessions del Ple del Consell Social i de les seves comissions. CS/2020/05/07  Aprovat
  Aprovació de la modificació de l’Acord CS/2020/02/05, de 8 de juny, del Consell Social, pel qual s’aproven les mesures econòmiques complementàries per afrontar la crisi sanitària del covid 19: mesures de millora de l’equitat dels estudiants de la UPC. CS/2020/05/06  Aprovat
  Aprovació de les modificacions de la RLT del PAS CS/2020/05/05  Aprovat
  Informe de la creació de la societat amb proposta de denominació Bio2coat, SL i aprovació de la participació de la UPC en aquesta spin off CS/2020/05/04  Aprovat
  Informe de la creació de la societat amb proposta de denominació Process Talks, SL i aprovació de la participació de la UPC en aquesta spin off CS/2020/05/03  Aprovat
  Conveni entre l'Administració General de l'Estat, la Generalitat de Catalunya, i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), per al finançament del BSC per al període 2020-29 CS/2020/05/02  Aprovat
  Aprovació de l’Expedient d’Alteració de Pressupost 003/2020 CS/2020/05/01  Aprovat
  Aprovació de la proposta de renovació del mandat de la síndica de greuges CS/2020/04/11  Aprovat
  Correcció d'errades de l'Acord CS/2020/01/25, de 7 d’abril de 2020, del Consell Social, pel qual s'aprova l'oferta de places de nou accés dels estudis de doctorat curs 2020-2021 CS/2020/04/10  Aprovat
  Aprovació de la memòria de verificació del Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Quàntiques/Quantum Science and Technology per la UB, la UAB i la UPC CS/2020/04/09  Aprovat
  Aprovació de l'actualització de la proposta de programació universitària Curs acadèmic 2021-2022 CS/2020/04/08  Aprovat
  Aprovació de la resolució de l’avaluació del complement addicional de recerca (1a convocatòria del 2020 per al personal docent i investigador contractat) CS/2020/04/07  Aprovat
  Aprovació de la modificació de la RLT PAS CS/2020/04/06  Aprovat
  Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació del servei de reprografia de la UPC CS/2020/04/05  Aprovat
  Aprovació de l’Encàrrec de Gestió de la UPC a la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC) CS/2020/04/04  Aprovat
  Aprovació de l’expedient d’alteració de pressupost 002/2020 CS/2020/04/03  Aprovat
  Aprovació dels comptes anuals consolidats del grup UPC. CS/2020/04/02  Aprovat
  Aprovació dels comptes anuals auditats de la UPC. CS/2020/04/01  Aprovat
  Correcció d'errades de l'acord CS/2020/01/25 de 7 d'abril de 2020, del Consell Social, pel qual s'aprova l'oferta de places de nou accés dels estudis de doctorat curs 2020-2021 CS/2020/03/19  Aprovat
  Aprovació de memòries de dobles titulacions de grau i màster CS/2020/03/18  Aprovat
  Aprovació de les memòries de verificació d'estudis de grau i màster curs 2021-2022 CS/2020/03/17  Aprovat
  Aprovació de memòries de verificació de programes de doctorat curs 2020-2021 CS/2020/03/16  Aprovat
  Aprovació de l'actualització de la programacio universitària curs 2021-2022 CS/2020/03/15  Aprovat
  Aprovació de l'actualització de la programació universitària curs 2020-2021 CS/2020/03/14  Aprovat
  Aprovació de l'actualització de l'oferta de places de nou accés d'estudis de grau i màster curs 2020-2021 CS/2020/03/13  Aprovat
  Aprovació de la modificació de la Relació de LLocs de Treball de PAS CS/2020/03/12  Aprovat
  Ratificació de la dissolució i liquidació del Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB) CS/2020/03/11  Aprovat
  Aprovació dels models derivats de la Normativa reguladora de les Entitats Vinculades de Recerca de la UPC CS/2020/03/10  Aprovat
  Aprovació de la despesa pluriennal per a la implantació d'un sistema de seguretat perimetral per a la UPC CS/2020/03/09  Aprovat
  Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació dels serveis d'assessorament legal i defensa en judicis a preus unitaris CS/2020/03/08  Aprovat
  Aprovació de la despesa pluriennal per al servei de consultoria i assessorament en temes fiscals i tributaris per a la UPC CS/2020/03/07  Aprovat
  Aprovació de preus de Programes de Formació Permanent per al curs 2020-2021 CS/2020/03/06  Aprovat
  Aprovació de l'actualització de tarifes i preus del curs acadèmic 2020-2021 CS/2020/03/05  Aprovat
  Aprovació de la participació a la spin-off exHeus, SL CS/2020/03/04  Aprovat
  Aprovació dels comptes anuals auditats del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) CS/2020/03/03  Aprovat
  Aprovació dels comptes anuals auditats de les entitats del Grup UPC.(Fundació Politècnica de Catalunya, UPC Net, S.L., IThinkUPC, S.L.U, Parc Mediterrani de la Tecnologia, S.L., Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC, Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs i Fundació CIM) CS/2020/03/02  Aprovat
  Aprovació de mesures pressupostàries extraordinàries de modificació del pressupost per a l'exercici 2020 CS/2020/03/01  Aprovat
  Aprovació de la distribució de les beques col·laboració entre els departaments per al curs 2020-2021. CS/2020/02/14  Aprovat
  Aprovació de la delegació en la Comissió Econòmica de l'aprovació de les tarifes i preus per al curs 2020-2021 CS/2020/02/13  Aprovat
  Aprovació de les mesures extraordinàries per a la planificació del 1r quadrimestre del curs 2020-2021 CS/2020/02/12  Aprovat
  Aprovació del canvi de nom del Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria (EGE) pel de Departament d'Enginyeria Gràfica i de Disseny (DEGD) CS/2020/02/11  Aprovat
  Aprovació de la convocatòria dels préstecs UPCAlumni per al curs acadèmic 2020-2021 per a l'estudiantat de la UPC CS/2020/02/10  Aprovat
  Ratificació de la part de la resolució dictada pel rector pel que fa a la normativa de permanència CS/2020/02/09  Aprovat
  Informe de la creació i aprovació de la participació de la UPC en la societat amb proposta de nom Energy Aware Solutions, SL CS/2020/02/08  Aprovat
  Aprovació de la liquidació del pressupost del 2019 del Consell Social CS/2020/02/07  Aprovat
  Aprovació de la modificació de la RLT de PAS CS/2020/02/06  Aprovat
  Aprovació de les mesures econòmiques complementàries per afrontar la crisi sanitària del Covid-19 CS/2020/02/05  Aprovat
  Acceptació de la constitució d'un dret real de superfície i d'un dret de servitud, a favor de la UPC, en terrenys del Campus del Baix LLobregat CS/2020/02/04  Aprovat
  Aprovació de les quanties de les indemnitzacions per raó de servei (dietes) del personal de la UPC CS/2020/02/03  Aprovat
  Aprovació de l'expedient d'alteració de pressupost 001/2020 CS/2020/02/02  Aprovat
  Aprovació de l'expedient d'alteració de pressupost 004/2019 CS/2020/02/01  Aprovat
  Aprovació del canvi de nom ESAB per Escola Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB) CS/2020/01/27  Aprovat
  Aprovació de l'actualització de l'oferta de formació permanent 2019-2020 CS/2020/01/26  Aprovat
  Aprovació de l'oferta de places de nou accés dels estudis de doctorat curs 2020-2021 CS/2020/01/25  Aprovat
  Aprovació de l'actualització de la programació universitària 2021-2022 CS/2020/01/24  Aprovat
  Aprovació de l'actualització de la programació universitària 2020-2021 CS/2020/01/23  Aprovat
  Aprovació de mesures urgents complementàries respecte als contractes predoctorals (Beques FPI-UPC) CS/2020/01/22  Aprovat
  Aprovació de la donació de la UPC de material essencial de protecció individual, al sistema de salut públic de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de poder donar resposta a la crisi sanitària produïda pel COVID-19 CS/2020/01/21  Aprovat
  Aprovació del conveni CIMNE-UPC CS/2020/01/20  Aprovat
  Aprovació de la normativa reguladora de les entitats vinculades de recerca (EVR) de la UPC CS/2020/01/19  Aprovat
  Aprovació de la despesa pluriennal per a la renovació dels equips de la xarxa Wifi de la UPC CS/2020/01/18  Aprovat
  Aprovació de la despesa pluriennal per al contracte d'obres d'instal·lació de sis plantes solars fotovoltaiques situades en diferents campus de la UPC CS/2020/01/17  Aprovat
  Aprovació de la despesa pluriennal per al contracte de subministrament, instal·lació i manteniment de fonts de filtració d'aigua en diferents edificis de la UPC CS/2020/01/16  Aprovat
  Aprovació de la cessió de l'ús dels punts acumulats per la UPC a través dels Programes BLUEBIZ, on Business i PartnerPlusBenefit a estudiants participants en activitats d'extensió universitària CS/2020/01/15  Aprovat
  Aprovació de la venda de les accions de la UPC en la societat Parc Tecnològic del Vallès, SA CS/2020/01/14  Aprovat
  Aprovació de la modificació de tarifes del Pressupost 2020 de la UPC en resposta a la crisi sanitària produïda pel COVID-19 CS/2020/01/13  Aprovat
  Aprovació de la modificació de tarifes del pressupost 2020 CS/2020/01/12  Aprovat
  Aprovació de la modificació del pressupost 2019. Plantilles PDI i PAS CS/2020/01/11  Aprovat
  Aprovació dels preus dels programes de formació permanent de la UPC del curs 2019-2020 CS/2020/01/10  Aprovat
  Informe d'auditoria i aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2019 de la Fundació Politècnica de Catalunya CS/2020/01/09  Aprovat
  Aprovació del tancament provisional del pressupost 2019 CS/2020/01/08  Aprovat
  Aprovació de la modificació del pressupost del Consell Social 2020 CS/2020/01/07  Aprovat
  Aprovació de la modificació de la RLT CS/2020/01/06  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca del personal docent i investigador funcionari. Convocatòria 2019. CS/2020/01/05  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement per mèrits de recerca del personal investigador permanent doctor. Convocatòria 2019. CS/2020/01/04  Aprovat
  Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació de serveis de subministrament de material de construcció, ferreteria, electricitat, lampisteria i climatització. CS/2020/01/03  Aprovat
  Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació de serveis de redacció de projectes, serveis de direcció facultativa, serveis de coordinació de seguretat i salut, informes tècnics, legalitzacions i altres serveis tècnics. CS/2020/01/02  Aprovat
  Aprovació de la sol·licitud de renovació de la capacitat d'endeutament de la UPC CS/2020/01/01  Aprovat
  Aprovació de la creació de l'Institut de Matemàtiques UPC-Barcelona Tech CS/2019/07/22  Aprovat
  Aprovació de l'acord amb relació al reglament d'UPC-Alumni CS/2019/07/21  Aprovat
  Aprovació del marc regulador de les beques-salari UPC CS/2019/07/20  Aprovat
  Aprovació de modificacions d'itineraris de doble titulació UPC CS/2019/07/19  Aprovat
  Aprovació de la proposta de programació universitària 2021-2022 CS/2019/07/18  Aprovat
  Aprovació de les memòries de verificació d'estudis de doctorat CS/2019/07/17  Aprovat
  Aprovació de l'actualització de la programació universitària dels estudis de doctorat CS/2019/07/16  Aprovat
  Aprovació de l'oferta de places de nou accés als estudis UPC 2020-2021 CS/2019/07/15  Aprovat
  Aprovació de l'actualització de la programació universitària 2020-2021 CS/2019/07/14  Aprovat
  Aprovació de la programació universitària definitiva 2019-2020 CS/2019/07/13  Aprovat
  Aprovació de la transmissió d'un dret de superfície en terreny del campus Diagonal-Besòs CS/2019/07/12  Aprovat
  Aprovació de la modificació de la RLT del PAS CS/2019/07/11  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca (convocatòria 2019 per al PDI funcionari) CS/2019/07/10  Aprovat
  Aprovació del pla d'actuacions del Centre de Cooperació per al Desenvolupament CS/2019/07/09  Aprovat
  Aprovació de l'acord d'actuacions específiques sobrevingudes i urgents en matèria d'infraestructures CS/2019/07/08  Aprovat
  Aprovació de l'encàrrec de gestió de la UPC a la Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs CS/2019/07/07  Aprovat
  Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) CS/2019/07/06  Aprovat
  Aprovació de les tarifes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l'exercici 2020 CS/2019/07/05  Aprovat
  Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractacio del subministrament de material d'oficina a preus unitaris CS/2019/07/04  Aprovat
  Aprovació del pressupost del Consell Social 2020 CS/2019/07/03  Aprovat
  Aprovació del pressupost de la UPC 2020 CS/2019/07/02  Aprovat
  Aprovació de l'expedient d'alteració del pressupost 003/2019 CS/2019/07/01  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de gestió. Convocatòria 2018 CS/2019/06/02  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement addicional docent. Convocatòria 2018 CS/2019/06/01  Aprovat
  Acord del Consell Social amb relació al canvi de nom de Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica pel de Ciència i Enginyeria de Materials CS/2019/05/15  Aprovat
  Aprovació de l'actualització de la proposta de programació universitària, curs 2020-2021 CS/2019/05/14  Aprovat
  Aprovació de la memòria de verificació de l'estudi de Màster Universitari en Mobilitat Urbana/Urban Mobility, curs 2020-2021 CS/2019/05/13  Aprovat
  Aprovació de l'actualització de la memòria justificativa per a la implantació de dobles titulacions de màster universitaris de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) CS/2019/05/12  Aprovat
  Aprovació de la memòria justificativa per a la implantació de la doble titulació Grau en Enginyeria d'Obres Públiques i el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació CS/2019/05/11  Aprovat
  Aprovació de la modificació de la forma de provisió de llocs de treball de cap de les UTG de la relació de llocs de treball del PAS-F CS/2019/05/10  Aprovat
  Aprovació de la modificació de la RLT del PAS CS/2019/05/09  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca (1a convocatòria 2019 per al persona docent i investigador contractat) CS/2019/05/08  Aprovat
  Aprovació de la modificació dels Estatuts de l'Associació Catalana d'Universitats Públiuqes (ACUP) CS/2019/05/07  Aprovat
  Aprovació de la 3a addenda al convenir de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, la Generalitat de Catalunya i la UPC per a la creació, construcció, equipament i explotació del BSC-CNS CS/2019/05/06  Aprovat
  Aprovació de tarifes per a les despeses de gestió de visites en el marc de convenis de col·laboració CS/2019/05/05  Aprovat
  Aprovació de la participació de la UPC a Sigma Gestión Universitària A.I.E. CS/2019/05/04  Aprovat
  Aprovació de la participació de la UPC a The Predictive Company, SL CS/2019/05/03  Aprovat
  Aprovació dels comptes anuals consolidats de la UPC CS/2019/05/02  Aprovat
  Aprovació de l'expedient d'alteració del pressupost 002/2019 CS/2019/05/01  Aprovat
  Aprovació de les memòries de verificació de màsters Erasmus Mundus CS/2019/04/15  Aprovat
  Aprovació de les memòries de verificació dels estudis de grau i màster curs 2020-21 CS/2019/04/14  Aprovat
  Aprovació de l’autorització de la cessió d'una parcel·la vinculada al Campus Nord a l'Ajuntament de Barcelona CS/2019/04/13  Aprovat
  Aprovació dels preus dels programes de formació permanent de postgrau per al curs acadèmic 2019-2020. CS/2019/04/12  Aprovat
  Aprovació de la modificació de la RLT de PAS CS/2019/04/11  Aprovat
  Aprovació de la participació de la UPC a la spin-off Smart Tower Tech CS/2019/04/10  Aprovat
  Aprovació dels drets d’inscripció en convocatòries de selecció de personal CS/2019/04/09  Aprovat
  Aprovació de l’actualització de les tarifes i preus per al curs 2019-20 CS/2019/04/08  Aprovat
  Aprovació de les tarifes al Campus Diagonal-Besòs i façanes RDIT CS/2019/04/07  Aprovat
  Aprovació de la despesa pluriennal per a la licitació del servei d’auditoria de la UPC i entitats del grup CS/2019/04/06  Aprovat
  Aprovació de l’encàrrec de gestió d’UPCnet CS/2019/04/05  Aprovat
  Aprovació de la modificació dels Estatuts de la Fundació CIM CS/2019/04/04  Aprovat
  Informe de l’auditoria i aprovació dels comptes anuals 2018 de la Fundació CIM CS/2019/04/03  Aprovat
  Informe de l’auditoria i aprovació dels comptes anuals auditats de la UPC 2018 CS/2019/04/02  Aprovat
  Aprovació de l’expedient d’alteració de pressupost 001-2019 CS/2019/04/01  Aprovat
  Aprovació de la distribució de les beques col·laboració entre els departaments per al curs 2019-20 CS/2019/03/16  Aprovat
  Informe del canvi de nom de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona pel d’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona CS/2019/03/15  Aprovat
  Aprovació de la pròrroga de la Normativa de Permanència CS/2019/03/14  Aprovat
  Aprovació de l’actualització de l’oferta de programes de Formació Permanent CS/2019/03/13  Aprovat
  Aprovació de l’actualització de la proposta de programació universitària curs 2020-2021 CS/2019/03/12  Aprovat
  Aprovació de l’oferta de places d'estudis de grau i màster curs 2019-2020 CS/2019/03/11  Aprovat
  Aprovació de l’actualització de la programació universitària curs 2019-2020 CS/2019/03/10  Aprovat
  Aprovació de la modificació de la RLT del PAS CS/2019/03/09  Aprovat
  Aprovació dels comptes anuals de les entitats del Grup UPC de l’exercici 2018: Fundació b_TEC Campus Diagonal Besòs, Fundació CIT, I Think UPC, UPCnet i Parc Mediterrani de la Tecnologia CS/2019/03/08  Aprovat
  Ratificació de la dissolució del Consorci Servei a les Persones CS/2019/03/07  Aprovat
  Informe de la creació de la societat amb proposta de nom Miwendo Solutions, SL i aprovació de la participació de la UPC en aquesta spin off CS/2019/03/06  Aprovat
  Aprovació de la participació de la UPC a l’spin off ABLE HUMAN MOTION CS/2019/03/05  Aprovat
  Aprovació de les tarifes de lloguers d’espais de l’ETSAB CS/2019/03/04  Aprovat
  Aprovació de la despesa pluriennal per a la licitació per a la contractació i implantació d’un nou sistema d’informació per a la gestió dels recursos de personal de la UPC per als anys 2019-2021 CS/2019/03/03  Aprovat
  Aprovació de la despesa pluriennal per a la licitació del servei de consultoria, assessorament i gestió en matèria de propietat industrial i intel·lectual CS/2019/03/02  Aprovat
  Nomenaments CS/2019/03/01  Informatiu
  Aprovació de la convocatòria dels prèstecs UPC Alumni per al curs acadèmic 2019-20 per a l'estudiantant de la UPC CS/2019/02/06  Aprovat
  Aprovació de la participació de la UPC en la creació de l'associació EIT Urban Mobility Association CS/2019/02/05  Aprovat
  Informe d'auditoria i aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2018 de l'entitat del grup Fundació Politècnica de Catalunya CS/2019/02/04  Aprovat
  Aprovació de la liquidació del pressupost Consell Social 2018 CS/2019/02/03  Aprovat
  Aprovació del tancament provisional del pressupost UPC 2018 CS/2019/02/02  Aprovat
  Aprovació de l'expedient d'alteració del pressupost 005/2018 CS/2019/02/01  Aprovat
  Aprovació del títol propi d'Enginyeria de Materials a l'EEBE CS/2019/01/15  Aprovat
  Aprovació de la normativa de beques d'aprenentatge CS/2019/01/14  Aprovat
  Aprovació de l'oferta de places de grau i màster 2019-2020 CS/2019/01/13  Aprovat
  Aprovació de la proposta de programació universitària 2020-2021 CS/2019/01/12  Aprovat
  Aprovació de l'actualització de la programació universitària 2019-20 CS/2019/01/11  Aprovat
  Informe de la desprogramació dels estudis de grau en Enginyeria Geològica i Ambiental CS/2019/01/10  Aprovat
  Aprovació de la modificació de la RLT CS/2019/01/09  Aprovat
  Aprovació de l'esmena a la modificació de la RLT de PAS CS/2019/01/08  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca (convocatòria 2018) per al personal investigador permanent doctor CS/2019/01/07  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca (1a convocatòria 2018) per al personal docent i investigador funcionari CS/2019/01/06  Aprovat
  Ratificació de les tarifes del CSUC per a l'any 2019 CS/2019/01/05  Aprovat
  Aprovació de la modifciació i pròrroga de l'encàrrec de gestió a la Fundació b_Tec campus Diagonal-Besòs CS/2019/01/04  Aprovat
  Aprovació de l'acord d'actuacions específiques sobrevingudes i urgents en matèria d'equipament docent de l'exercici 2018. CS/2019/01/03  Aprovat
  Aprovació de la sol·licitud de renovació de la capacitat d'endeutament CS/2019/01/02  Aprovat
  Aprovació de la formalització de la despesa pluriennal per al Servei d'Assegurances de la UPC per als anys 2019 al 2022. CS/2019/01/01  Aprovat
  Aprovació de la proposta de programació universitària 2020-2021 CS/2018/07/11  Aprovat
  Aprovació de l'actualització de la programació universitària 2019-2020 CS/2018/07/10  Aprovat
  Aprovació de la participació de la UPC en el Patronat de la Fundació EURECAT CS/2018/07/09  Aprovat
  Aprovació de la normativa sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual CS/2018/07/08  Aprovat
  Ratificació dels acords de la mesa d'universitats, la mesa negociadora del conveni col·lectiu del PDI laboral i de la mesa negociadora del conveni col·lectiu del PAS laboral de 6 de novembre de 2018 CS/2018/07/07  Aprovat
  Aprovació de la RLT de PAS CS/2018/07/06  Aprovat
  Aprovació de la desvinculació de la UPC del Consorci de Serveis a les Persones" adscrit a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú CS/2018/07/05  Aprovat
  Aprovació de la participació de la UPC en la spin off Dattium Technology SL CS/2018/07/04  Aprovat
  Aprovació del pressupost 2019 del Consell Social de la UPC CS/2018/07/03  Aprovat
  Aprovació del pressupost 2019 de la UPC CS/2018/07/02  Aprovat
  Aprovació de l'expedient 004/2018 d'alteració del pressupost 2018 CS/2018/07/01  Aprovat
  Aprovació de la convocatòria d'ajuts per a circumstàncies sobrevingudes CS/2018/06/22  Aprovat
  Aprovació de la programació universitària del curs 2019-2020 CS/2018/06/21  Aprovat
  Aprovació de l'actualització de l'oferta de places dels estudis de grau i màster universitari de la UPC per al curs acadèmic 2018-19 CS/2018/06/20  Aprovat
  Aprovació de la dissolució i liquidació de la societat Agencia de Acreditación FGUPM UPC de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnològica, SL CS/2018/06/19  Aprovat
  Aprovació de la modificació de la RLT de PAS CS/2018/06/18  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca. Convocatòria 2018 per la personal docent i investigador funcionari CS/2018/06/17  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de gestió. Convocatòria 2017 CS/2018/06/16  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement addicional docent. Convocatòria 2017 CS/2018/06/15  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca (1a convocatòria 2018 per al PDI Laboral) CS/2018/06/14  Aprovat
  Aprovació de la venda del 2,5% de la participació de la UPC a la societat catalana "Talaia Networks", SL CS/2018/06/13  Aprovat
  Aprovació de la participació de la UPC en l'spin-off: E-Health Technical Solutions, SL CS/2018/06/12  Aprovat
  Aprovació de la participació de la UPC en l'spin-off: Applied Research for Development, SL CS/2018/06/11  Aprovat
  Aprovació de la participació de la UPC en l'spin-off: Icaria Medical, SL CS/2018/06/10  Aprovat
  Aprovació de la participació de la UPC en l'spin-off: Elem Biotech, SL CS/2018/06/09  Aprovat
  Aprovació de la participació de la UPC en l'spin-off: Mitiga Solutions, SL CS/2018/06/08  Aprovat
  Aprovació de la participació de la UPC en l'spin-off: Nearby Computing,SL CS/2018/06/07  Aprovat
  Aprovació de la renovació dels permisos d'ocupació temporal d'espais de recerca i innovació (Parc UPC) CS/2018/06/06  Aprovat
  Aprovació de la despesa pluriennal del servei de manteniment dels sistemes de protecció contra incendis (extinció i detecció) de la UPC per a l'any 2019-20. CS/2018/06/05  Aprovat
  Aprovació de la modificació de la despesa pluriennal per a la contractació dels serveis de manteniment dels edificis i instal·lacions de la UPC per als exercicis 2019-20. CS/2018/06/04  Aprovat
  Informe de l'auditoria i aprovació dels comptes anuals consolidats de la UPC 2017 CS/2018/06/03  Aprovat
  Informe de l'auditoria i aprovació dels comptes anuals 2017 de la Fundació Centre CIM CS/2018/06/02  Aprovat
  Aprovació de l'expedient d'alteració pressupostària 003/2018 CS/2018/06/01  Aprovat
  Aprovació de la modificació del dret de superfície de la UPC al Parc Mediterrani de la Tecnologia CS/2018/05/02  Aprovat
  Aprovació de la fusió de la Fundació CTM Centre Tecnològic i la Fundació Eurecat CS/2018/05/01  Aprovat
  Aprovació de la distribució de les beques de col·laboració a departaments per al curs 2018-19 CS/2018/04/25  Aprovat
  Aprovació de la sol·licitud de desadscripció de l'Escola d'Enginyeria d'Igualada CS/2018/04/24  Aprovat
  Aprovació de l'actualització de la memòria de verificació del Grau en estadística per la UB i la UPC CS/2018/04/23  Aprovat
  Aprovació de les memòries definitives de verificació dels estudis de grau i màster curs 2019-20 CS/2018/04/22  Aprovat
  Aprovació de la proposta d'estudis de la programació universitària curs 2019-2020 CS/2018/04/21  Aprovat
  Aprovació de l'oferta de places dels estudis de grau i màster del curs 2018-19 CS/2018/04/20  Aprovat
  Aprovació de la proposta d'estudis de la programació universitària curs 2018-19 CS/2018/04/19  Aprovat
  Aprovació dels preus dels programes de formació permanent del curs 2018-2019 CS/2018/04/18  Aprovat
  Aprovació de la modificació de la RLT del PAS CS/2018/04/17  Aprovat
  Aprovació de la participació de la UPC en l'Associació Club Excelencia en Gestión Via Innovación CS/2018/04/16  Aprovat
  Aprovació de l'exempció de taxes per drets d'inscripció en els concursos de selecció del programa Serra Hunter CS/2018/04/15  Aprovat
  Aprovació de la modificació de l'esquema de preus a aplicar als estudiants que cursen un itinerari de doble titulació al Centre de Formació Interdisciplinària Superior/CFIS CS/2018/04/14  Aprovat
  Ratificació de les tarifes i preus per al curs 2018-19 CS/2018/04/13  Aprovat
  Aprovació de la despesa pluriennal per a l'acord marc pel servei de consultoria, assessorament i gestió en matèria de propietat industrial i intel·lectual CS/2018/04/12  Aprovat
  Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació conjunta de les telecomunicacions corporatives i serveis annexos i de la formalització de l'acord d'adhesió amb el CSUC. CS/2018/04/11  Aprovat
  Aprovació de la despesa pluriennal per a la formalització de diferents acords marc per al subministrament de productes, material fungible i petit equipament per als laboratoris, departaments, centres i grups de recerca de la UPC CS/2018/04/10  Aprovat
  Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació del servei de manteniment a tot risc dels aparells elevadors dels edificis de la UPC per als exercicis 2019-2010. CS/2018/04/09  Aprovat
  Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació dels serveis de manteniment dels edificis i instal·lacions de la UPC per als exercicis 2019-20 CS/2018/04/08  Aprovat
  Aprovació de l'expedient 002/2108 d'alteració del pressupost 2018 de la UPC CS/2018/04/07  Aprovat
  Aprovació de la modificació dels Estatuts de la UPC dela Fundació b_TEC CS/2018/04/06  Aprovat
  Aprovació de l'encàrrec de gestió de la Fundació CIT/UPC CS/2018/04/05  Aprovat
  Aprovació de la liquidació del pressupost 2017 del Consell Social CS/2018/04/04  Aprovat
  Informe d'auditoria i aprovació dels comptes anuals de les entitats del grup UPC de l'exercici 2017 (UPCnet, IthinkUPC, PMT, CIT UPC, Innova 31, FPC) CS/2018/04/03  Aprovat
  Informe d'auditoria i aprovació dels comptes anuals de la UPC de l'exercici 2017 CS/2018/04/02  Aprovat
  Aprovació de l'expedient d'alteració pressupostària 006/2017 CS/2018/04/01  Aprovat
  Aprovació de l'acord per a l'articulació d'un programa específic d'ajuts per a estudiants refugiats CS/2018/03/03  Aprovat
  Aprovació de la delegació en la Comissió Econòmica de l'aprovació de l'actualització de les tarifes per al curs 2018-2019 CS/2018/03/02  Aprovat
  Aprovació de la modificació del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social CS/2018/03/01  Aprovat
  Aprovació de la convocatòria dels préstecs UPC Alumni per al curs acadèmic 2018-19 per a l'estudiantat de la UPC CS/2018/02/10  Aprovat
  Aprovació de l'esmena a l'acord del Consell Social CS2018/01/07 de modificació de la RLT del PAS CS/2018/02/09  Aprovat
  Aprovació de la modificació de la RLT del PAS CS/2018/02/08  Aprovat
  Aprovació de la desvinculació de la UPC com a membre de la Fundació Plataforma Tecnológica Española de la Construcción (PTEC) CS/2018/02/07  Aprovat
  Aprovació de la participació de la UPC en l'Associació Plataforma Tecnológica del Vino en España (PTV) CS/2018/02/06  Aprovat
  Ratificació dels estatuts del Consorci de Seveis Universitaris de Catalunya (CSUC) CS/2018/02/05  Aprovat
  Aprovació de la proposta de la despesa pluriennal per a la contractació del servei de vigilància, servei auxiliar d'informació, servei de manteniment de sistemes electrònics de seguretat i servei de gestió, assessorament i consultoria en l'àmbit de la seguretat física de la UPC CS/2018/02/04  Aprovat
  Aprovació de sol·licitud de renovació de la capacitat d'endeutament per part de la UPC CS/2018/02/03  Aprovat
  Aprovació de la modificació de les tarifes del pressupost 2018. Tarifes de convenis vinculats a ONG's amb activitats vinculades al CCD CS/2018/02/02  Aprovat
  Aprovació de l'expedient d'alteració pressupostària 001/2018 CS/2018/02/01  Aprovat
  Aprovació de la programació de doctorat per al curs 2018-2019: oferta de places CS/2018/01/16  Aprovat
  Aprovació de les propostes d'estudis de la programació universitària. Curs 2019-2020 CS/2018/01/15  Aprovat
  Aprovació de la proposta d'oferta de places dels estudis de grau i màster. Curs 2018-19 CS/2018/01/14  Aprovat
  Aprovació definitiva de les propostes d'estudis de la programació universitària. Curs 2018-19 CS/2018/01/13  Aprovat
  Aprovació de l’assignació individual del complement addicional de recerca per al PDI laboral corresponent a la 1a. Convocatòria 2017 per al professorat agregat interí. Recurs estimat. CS/2018/01/12  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca 1a convocatòria 2017 per al PDI laboral. Recurs estimat CS/2018/01/11  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement addicional per mèrits de recerca convocatòria 2017 del personal investigador permanent doctor CS/2018/01/10  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca del PDI Laboral (2a Convocatòria 2017) CS/2018/01/09  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca del PDI Funcionari (1a convocatòria 2017, personal no avaluat per CNEAI) CS/2018/01/08  Aprovat
  Aprovació de les modificacions de la RLT del PAS CS/2018/01/07  Aprovat
  Aprovació de l'autorització al rector perquè subscrigui el contracte de comodat amb l'Institut de Cultura de Barcelona CS/2018/01/06  Aprovat
  Aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) CS/2018/01/05  Aprovat
  Aprovació de les tarifes del CSUC per a l'exercici 2018 CS/2018/01/04  Aprovat
  Aprovació del pressupost 2018 del Consell Social de la UPC CS/2018/01/03  Aprovat
  Aprovació del pressupost 2018 de la UPC CS/2018/01/02  Aprovat
  Acord amb relació al nomenament del gerent CS/2018/01/01  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca per al PDI funcionari, convocatòria 2017 CS/2017/06/06  Aprovat
  Aprovació de les memòries definitives de verificació del curs 2017/18 CS/2017/06/05  Aprovat
  Aprovació de la modificació de la RLT del PAS CS/2017/06/04  Aprovat
  Aprovació de l’encàrrec de gestió de la Fundació b_TEC per al 2018 CS/2017/06/03  Aprovat
  Aprovació de l’expedient 05/2017 d’alteració del pressupost 2017 de la UPC CS/2017/06/02  Aprovat
  Aprovació de la pròrroga del pressupost 2017 de la UPC CS/2017/06/01  Aprovat
  Acord amb relació a l’admissió de refugiats als estudis de grau i màster i ajuts a la matrícula CS/2017/05/17  Aprovat
  Aprovació de la programació universitària 2017/18 CS/2017/05/16  Aprovat
  Aprovació de l’assignació individual del complement addicional de gestió convocatòria 2016 CS/2017/05/15  Aprovat
  Aprovació de l’assignació individual del complement addicional docent convocatòria 2016 CS/2017/05/14  Aprovat
  Aprovació de l’assignació individual del complement addicional de recerca en aplicació de la sentència 40/2017 CS/2017/05/13  Aprovat
  Aprovació de la modificació de la RLT de PAS CS/2017/05/12  Aprovat
  Aprovació de l’assignació individual del complement addicional per mèrits de recerca per estimació de recurs d’alçada. 1a Convocatòria 2016 per al personal docent i investigador funcionari CS/2017/05/11  Aprovat
  Aprovació de la modificació dels efectes econòmics de trams addicionals de recerca reconeguts a la convocatòria del PDI contractat 2016 d’acord amb la sentència 40/2017 CS/2017/05/10  Aprovat
  Aprovació de l’assignació individual del complement addicional per mèrits de recerca. Convocatòria 2017 per al professorat agregat interí CS/2017/05/09  Aprovat
  Aprovació de l’assignació individual del complement addicional per mèrits de recerca. Convocatòria 2016 per al professorat agregat interí CS/2017/05/08  Aprovat
  Aprovació de l’assignació individual del complement addicional per mèrits de recerca. 1a Convocatòria 2017 pel personal docent i investigador contractat CS/2017/05/07  Aprovat
  Ratificació de la modificació dels Estatuts socials i del general partnership agreement de la societat Kic Innoenergy SE CS/2017/05/06  Aprovat
  Aprovació de la proposta de participació en l’Associació FUSENET CS/2017/05/05  Aprovat
  Aprovació de la proposta de participació en l’Associació NUGENIA CS/2017/05/04  Aprovat
  Aprovació de l’expedient 004/17 d’alteració del pressupost 2017 de la UPC CS/2017/05/03  Aprovat
  Aprovació de l’expedient 003/17 d’alteració del pressupost 2017 de la UPC CS/2017/05/02  Aprovat
  Aprovació de l’expedient 002/17 d’alteració del pressupost 2017 de la UPC CS/2017/05/01  Aprovat
  Aprovació de la distribució de les beques de col·laboració a departaments i distribució per al curs 2017-2018 55/2017  Aprovat
  Informe sobre la desprogramació i supressió del Grau en Enginyeria en Organització Industrial de l'EEI 54/2017  Aprovat
  Informe sobre la desprogramació i supressió del Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics de l'ETSETB 53/2017  Aprovat
  Aprovació de les memòries definitives de verificació del curs 2017-2018 (Grau en Enginyeria d’Automoció, Grau en Disseny, Animació i Art Digital, Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica i Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona) 52/2017  Aprovat
  Aprovació de la proposta d'estudis de la programació universitària 2018-2019 51/2017  Aprovat
  Aprovació de les tarifes del curs acadèmic 2017-18 50/2017  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement addicional docent (convocatòria2015) per estimació del recurs d'alçada 49/2017  Aprovat
  Aprovació de la modificació de la RLT del PAS 48/2017  Aprovat
  Aprovació dels preus dels Programes de Formació Permanent del curs 2017-18 47/2017  Aprovat
  Informe d'auditoria i aprovació dels comptes anuals de les entitats del grup UPC de l'exercici 2016:UPCnet, IThinkUPC, PMT, FCIM i CIT UPC 46/2017  Aprovat
  Aprovació de la delegació al Consell de Govern l'autorització de resolucions de cessió d'espais per un termini superior a dos anys, i fins a un màxim de 10 anys, per a organitzacións o institucions que realitzin activitats complementàries a les activitats acadèmiques que es desenvolupen a la UPC 45/2017  Aprovat
  Informe sobre el permís d'ocupació temporal d'espais per a 10 anys de durada a favor de l'IBEC (Institut de Bioenginyeria de Catalunya) 44/2017  Aprovat
  Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació del servei de subministrament de material d'oficina i papereria per als exercicis 2018-2019 43/2017  Aprovat
  Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació per a la prestació del servei de prevenció aliè en l'especialitat de medicina del treball de la UPC per als exercicis 2018-2019-2010-2021, més una possible pròrroga per als anys 2022 i 2023 42/2017  Aprovat
  Aprovació de la programació acadèmica 2017-18 41/2017  Aprovat
  Informe sobre les memòries de verificació d'estudis per al curs 2017-18 40/2017  Informat
  Aprovació del reglament del Patronat de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona 39/2017  Aprovat
  Aprovació de la normativa de permanènica dels estudis de grau i màster per al curs 2017-18 38/2017  Aprovat
  Aprovació de la modificació de la RLT del PAS 37/2017  Aprovat
  Aprovació de la proposta de participació de la UPC en la Fundació Barcelona Education in Science And Technolog BEST 36/2017  Aprovat
  Informe sobre l'autorització per a la renovació de l'ampliació dels permisos d'ocupació temporal d'espais gestinats per l'Àrea d'Economia i serveis diversos 35/2017  Aprovat
  Aprovació de la modificació de les tarifes dels espais Parc UPC 34/2017  Aprovat
  Aprovació de l'expedient 001/2017 d'alteració del pressupost 2017 33/2017  Aprovat
  Informe d'auditoria i aprovació dels comptes anuals de la Fundació Politècnica de Catalunya de l'exercici 2016 32/2017  Informat
  Informe de l'Auditoria de l'exercici 2016 de la UPC i aprovació definitiva del tancament de l'exercici 2016 de la UPC 31/2017  Informat
  Informe de la creació de la societat amb proposta de nom AMALFI ANALYTICS, SL i d'aprovació de la participació de la UPC en aquesta societat 28/2017  Aprovat
  Aprovació de la modificació del reglament de la Sindicatura de Greuges 26/2017  Aprovat
  Aprovació de la convocatòria dels préstecs UPC Alumni 2017-18 per a l'estudiantat de la UPC 25/2017  Aprovat
  Aprovació del reglament del patronat de l'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa 24/2017  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual 23/2017  Aprovat
  Aprovació de la sol·licitud de renovació de la capacitat d'endeutament per part de la UPC 22/2017  Aprovat
  Aprovació de la Normativa del registre de les entitats participades per la UPC 21/2017  Aprovat
  Aprovació de la 2a. addenda al conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, la Generalitat de Catalunya i la UPC per a la creació, equipament i explotació del BSC. 20/2017  Aprovat
  Aprovació del preus dels nous programes de la Fundació Politècnica de Catalunya 19/2017  Aprovat
  Aprovació del tancament provisional del pressupost UPC 2016 18/2017  Aprovat
  Aprovació de la despesa pluriennal per a la impressió, personalització i subministrament dels títols universitaris oficials homologats, els suplements europeus al títol i els títols dels ensenyaments propis de la UPC 17/2017  Aprovat
  Aprovació de l'expedient d'alteració 005/2016 del pressupost 2016 16/2017  Aprovat
  Aprovacio de les places de nou accés als programes de doctorat per al curs 2017-18 15/2017  Aprovat
  Aprovació de les places de grau i màster de nou accés, accés de més de 40, canvi d'estudis, retitulats i dobles titulacions per al curs 2017-18 14/2017  Aprovat
  Aprovació de la programació d'estudis de grau i màster curs 2016-17 13/2017  Aprovat
  Informe de l'extinció del departament de Construccions Arquitectòniques II i de la modificació del departament de Tecnologia de l'Arquitectura 12/2017  Informat
  Informe de la correcció de dades de l'acord 99/2016 de supressió del departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera i modificació dels departaments de Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica i d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria 11/2017  Informat
  Informe del canvi de domicili de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona EST 10/2017  Informat
  Aprovació de la modificació de la RLT del PAS 9/2017  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca corresponent a l'estimació d'un recurs presentant contra la 1a. Convocatòria del 2016 (PDI contractat) 8/2017  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca (2a convocatòria 2016 per al personal docent i investigador funcionari) 7/2017  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement per mèrits de recerca del personal investigador permanent doctor (convocatòria 2016) 6/2017  Aprovat
  Informe de la renovació dels acords amb empreses ubicades en espais Parc UPC 5/2017  Informat
  Ratificació de les tarifes del CSUC per a l'any 2017 4/2017  Aprovat
  Aprovació de la pròrroga de l'encàrrec de gestió a la Fundació b_TEC 3/2017  Aprovat
  Aprovació de la participació de la UPC en l'associació Mineral Processing and extractive metallurgy for mining and recycling innovation association (PROMETIA) 2/2017  Aprovat
  Informe del canvi de titularitat del centre universitari EUNCET 1/2017  Informat
  Informe de la supressió del Departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera i modificació dels Departament de Ciències i Tecnologia de Materials i d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria 79/2016  Aprovat
  Informe de la creació del Departament de Representació Arquitectònica 78/2016  Informat
  Aprovació del reglament d'UPC Alumni 77/2016  Aprovat
  Aprovació del canvi de nom dels títols afectats per sentència judicial 76/2016  Aprovat
  Aprovació de les memòries de verificació d'estudis per al curs 2017-18 75/2016  Aprovat
  Aprovació de les places de grau i màster de nou accés, accés de més de 40, canvi d'estudis, retitulats i dobles titulacions per al curs 2017/18 74/2016  Aprovat
  Aprovació de la programació d'estudis de grau i màster per al curs 2017-18 73/2016  Aprovat
  Aprovació del pressupost 2017 del Consell Social de la UPC 72/2016  Aprovat
  Aprovació del pressupost 2017 de la UPC 71/2016  Aprovat
  Aprovació de la participació de la UPC en l'associació EES-EUTP 70/2016  Aprovat
  Aprovació de l'expedient 004/2016 d'alteració del pressupost 69/2016  Aprovat
  Elecció del síndic/síndica de greuges 68/2016  Aprovat
  Informe de la modificació del 1r conveni col·lectiu del PDI L 67/2016  Aprovat
  Aprovació de l'expedient 003/2016 d'alteració del pressupost 66/2016  Aprovat
  Aprovació de l'actualització de la programació universitària i places de nou accés dels estudis de grau i màster de la UPC per al curs 2016-2017 65/2016  Aprovat
  Aprovació de les memòries de verificació d'estudis (nova implantació) 64/2016  Aprovat
  Aprovació de la programació d'estudis de grau i màster per al curs 2017/2018 63/2016  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de gestió (1a convocatòria 2016) 62/2016  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement addicional docent (convocatòria 2015) 61/2016  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca del PDI Laboral (1a convocatòria 2016) 60/2016  Aprovat
  Aprovació de la modificació de la RLT (derivada de la creació de l'UTG Àmbit Matemàtiques i altres) 59/2016  Aprovat
  Aprovació de les tarifes del Laboratori de Maquetes de l'ETSAB 58/2016  Aprovat
  Aprovació dels preus dels programes de formació permanent 2016-17 57/2016  Aprovat
  Aprovació de la fusió per absorció entre el Consorci "Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria! CIMNE, entitat absorbent i el Consorci "Centre d'Innovació del Transport" CENIT, entitat absorbida 56/2016  Aprovat
  Aprovació de la despesa pluriennal del servei de correu intern de la UPC per als exercicis 2017-18, 2019-20 55/2016  Aprovat
  Aprovació de la despesa pluriennal del servei de conservació i manteniment de jardineria de diversos campus de la UPC per als exercicis 2017-18, 2019-20 54/2016  Aprovat
  Aprovació de l'expedient 002/2016 d'alteració del pressupost 2016 53/2016  Aprovat
  Nomenaments 52/2016  Aprovat
  Aprovació de la creació de la federació UPC-Camins-Barcelona-Barcelona TECH 51/2016  Aprovat
  Aprovació dels criteris d'assignació de les beques de col·laboració a departaments i de la proposta d'assignació 50/2016  Aprovat
  Aprovació de la Programació Universitària definitiva 2016-17 49/2016  Aprovat
  Informe sobre els dies de vacances addicionals per antiguitat del PAS laboral 48/2016  Aprovat
  Aprovació de la modificació de la RLT de PAS 47/2016  Aprovat
  Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació dels plans d'autprotecció dels edificis de la UPC 46/2016  Aprovat
  Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació del servei de monitoratge vinculat al servei d'esports 45/2016  Aprovat
  Aprovació de la dissolució del Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB) 44/2016  Aprovat
  Aprovació de la participació de la UPC en l'Associació Agrofòrum 43/2016  Aprovat
  Aprovació de les Tarifes del curs 2016-17 42/2016  Aprovat
  Informe d'auditoria i aprovació comptes anuals de les entitats del grup UPC de l'exercici 2015: UPCnet, CEIB, FPC, PMT, CIT, INNOVA 31, Fundació CIM i Parc UPC 41/2016  Aprovat
  Aprovació de la proposta de la programació universitària 2017-2018 a 13.06.2016 40/2016  Aprovat
  Aprovació de la memòria de verificació del Màster Universitari en Enginyeria Espacial i Aeronàutica/Space and Aeronàutical Engineering (nova implantació) i de la memòria de reverificació del Màster Universitari en Seguretat i Salut en el Treball: prevenció de Riscos Laborals 39/2016  Informat
  Informe sobre la creació de la spin off amb proposta de nom MITIC Solutions, SL i aprovació de la participació de la UPC en aquesta societat 38/2016  Aprovat
  Aprovació de la modificació de la RLT del PAS 37/2016  Aprovat
  Aprovació de l'expedient d'alteració 001/2016 del pressupost 2016 36/2016  Aprovat
  Aprovació de la sol·licitud de renovació de la capacitat d'endeutament per part de la UPC 35/2016  Aprovat
  Aprovació del model econòmic de formació permanent de la Fundació Politècnica de Catalunya 34/2016  Aprovat
  Aprovació de les tarifes de l'Anella Científica del CSUC per a l'any 2016 33/2016  Aprovat
  Aprovació de la dissolució d'Innova 31 32/2016  Aprovat
  Acord per deixar sense efecte la participació de la UPC en la Fundació IAAC 31/2016  Aprovat
  Aprovació de la separació de la UPC del CEIB 30/2016  Aprovat
  Aprovació de l'escissió parcial d'UPCnet 29/2016  Aprovat
  Aprovació de la liquidació del pressupost del Consell Social de la UPC del 2015 28/2016  Aprovat
  Aprovació de la convocatòria dels préstecs UPC Alumni per al curs acadèmic 2016-17 per a l'estudiantat de la UPC 26/2016  Aprovat
  Aprovació de les memòries dels estudis de nova implantació Màster Universitari Technology and Engineering Management de l'ETSEIAAT i les memòries de reverificacions Màster Universitari Enginyeria Nàutica i Transport Marítim i Màster Universitari Enginyeria Marina, ambdós de l'FNB i Gran d'Enginyeria Geoinformàtica i Geomàtica de l'EPSEB 25/2016  Aprovat
  Aprovació de la modificació de la programació universitària 2016-17 24/2016  Aprovat
  Aprovació de la modificació de la RLT derivada de la creació de la UTG del Campus Diagonal Besòs, de la creació de la UTG de l'àmbit de Nàutica i altres. 23/2016  Aprovat
  Aprovació del tancament provisional del pressupost UPC 2015 22/2016  Aprovat
  Aprovació de la tramitació de l'expedient per a la contractació pluriennal del servei d'una auditoria financera i elaboració dels comptes agregats de la UPC dels exercicis 2016 i 2017 21/2016  Aprovat
  Aprovació de l'autorització de l'adhesió de la UPC al conveni entre la CRUE i les entitats de gestió de drets d'autor CEDRO i VEGAP 20/2016  Aprovat
  Aprovació de l'expedient d'alteració 004/15 del pressupost 2015 19/2016  Aprovat
  Aprovació de les esmenes i modificacions a l'oferta de places dels estudis de grau i màster 2016/2017 i del text refós d'aquesta oferta 18/2016  Aprovat
  Aprovació de l'oferta de places de nou accés als estudis de doctorat per al curs 2016/17 17/2016  Aprovat
  Aprovació de l'aportació del Consell Social al fons per a ajuts econòmics a estudiants amb situacions desfavorables sobrevingudes 16/2016  Aprovat
  Informe sobre la creació de la spin off amb proposta de nom Beamagine, SL i aprovació de la participació de la UPC en aquesta societat 15/2016  Informat
  Aprovació de les modificacions de la RLT de PAS 14/2016  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca corresponent a l'estimació de recursos d'alçada presentants en relació amb la 1a convocatòria 2015 d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador contractat 13/2016  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca en relació amb l'esmena de la 1a convocatòria 2012 d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador contractat 12/2016  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca corresponent a la sentència estimatòria 385/2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació amb la 1a convocatòria 2013, d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docnet i investigador funcionari 11/2016  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca correponent a la sentènica estimatòria 385/2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació amb la 1a convocatòria 2012, d'avaluació de l'activitat investigadora del pesonal docent i investigador funcionari 10/2016  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement per mèrits de recerca corresponent a l'estimació del recurs d'alçada presentat en relació amb la convocatòria 2014 d'avaluació de l'activitat investigadora del personal investigador permanent doctor 9/2016  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement per mèrits de recerca (convocatòria 2015) del personal investigador permanent doctor 8/2016  Aprovat
  Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de recerca (1a convocatòria 2015 per al personal docent i investigador funcionari) 7/2016  Aprovat
  Ratificació de les tarifes del CSUC per a l'any 2016 6/2016  Aprovat
  Aprovació de les tarifes de la Facultat de Nàutica de Barcelona per a l'any 2016 5/2016  Aprovat
  Aprovació de la separació de la societat EUROFINS AMBIENTAL, SA i transmissió de l'acció a la Universitat de Lleida 4/2016  Aprovat
  Aprovació de la separació de la UPC del Consorci de l'Escola Tècnica d'Igualada 3/2016  Aprovat
  Aprovació de l'encàrrec de gestió de la Fundació Politècnica de Catunya 2/2016  Aprovat
  Ratificació de la modificació i pròrroga de l'encàrrec de gestió de la Fundació b_TEC 1/2016  Aprovat