Vés al contingut (premeu Retorn)

Juny 2020

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

0. Ordre del dia  Informat


1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Informe del president

3. Informe del rector

4. Informació de la gerent

• Estat de la Tresoreria

5. Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin

5.1. Informe d’Auditoria de l’exercici 2015 de la UPC i aprovació definitiva del tancament de l’exercici de 2015 de la UPC

5.2. Aprovació de la liquidació del pressupost del Consell Social de la UPC del 2015

5.3. Aprovació de l’escissió parcial d’UPCnet

5.4. Aprovació de la separació de la UPC del CEIB

5.5. Acord per deixar sense efecte la participació de la UPC en la Fundació IAAC

5.6. Aprovació de la dissolució d’Innova 31

5.7. Aprovació de les tarifes de l’Anella Científica del CSUC per a l’any 2016

5.8. Aprovació del model econòmic de formació permanent de la Fundació Politècnica de Catalunya

5.9. Aprovació de la sol·licitud de renovació de la capacitat d'endeutament per part de la Universitat Politècnica de Catalunya.

5.10. Aprovació de l’expedient d'alteració 001/16 del pressupost 2016.

5.11. Aprovació de la modificació de la RLT del PAS

5.12. Informe sobre la creació de la spin off amb proposta de nom MITIC Solutions, SL i aprovació de la participació de la UPC en aquesta societat

5.13. Informació dels convenis formalitzats durant l’any 2015

5.14. Informació sobre les empreses participades

6. Informe del president de la Comissió Acadèmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin

6.1. Informació diversa

6.2. Aprovació de la memòria de verificació del Màster Universitari en Enginyeria Espacial i Aeronàutica/Space and Aeronautical Engineering (nova implantació) i de la memòria de reverificació del Màster Universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

6.3. Aprovació de la proposta de programació universitària 2017-2018 a 13.06.2016.

7. Torn obert d’intervencions