Consell Social - Ple del Consell Social

Ple 6/2019

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
1 Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2 Informe del president
3 Informe del rector
4 Informe del gerent
5 Criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost 2020 de la UPC
6 CS/2019/06/01 Aprovació de l'assignació individual del complement addicional docent. Convocatòria 2018
7 CS/2019/06/02 Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de gestió. Convocatòria 2018
8 Diversos