Consell Social - Ple del Consell Social

Ple 5/2018

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2 Informe del president
3 CS/2018/05/01 Aprovació de la fusió de la Fundació CTM Centre Tecnològic i la Fundació Eurecat
4 CS/2018/05/02 Aprovació de la modificació del dret de superfície de la UPC al Parc Mediterrani de la Tecnologia
5 Informe sobre la incorporació de les dones als estudis de la UPC. STEM gènere
6 Diversos