Consell Social - Ple del Consell Social

Ple 3/2018

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior
3 Informe del president
3.1 CS/2018/03/01 Aprovació de la modificació del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social
2 Informe del rector
2.1 Presentació del Pla d'actuacions UPC 2018-2021
2.2 Informació Saló de l'Ensenyament
4 Informe del gerent
4.1 CS/2018/03/02 Aprovació de la delegació en la Comissió Econòmica de l'aprovació de l'actualització de les tarifes per al curs 2018-2019
4.2 CS/2018/03/03 Aprovació de l'acord per a l'articulació d'un programa específic d'ajuts per a estudiants refugiats
5 Torn obert d'intervencions