Consell Social - Ple del Consell Social

Ple 2/2019

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2 Informe del president
3 Informe del gerent
3.1 Tresoreria
4 Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
4.1 CS/2019/02/01 Aprovació de l'expedient d'alteració del pressupost 005/2018
4.2 CS/2019/02/02 Aprovació del tancament provisional del pressupost UPC 2018
4.3 CS/2019/02/03 Aprovació de la liquidació del pressupost Consell Social 2018
4.4 CS/2019/02/04 Informe d'auditoria i aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2018 de l'entitat del grup Fundació Politècnica de Catalunya
4.5 CS/2019/02/05 Aprovació de la participació de la UPC en la creació de l'associació EIT Urban Mobility Association
5 CS/2019/02/06 Aprovació de la convocatòria dels prèstecs UPC Alumni per al curs acadèmic 2019-20 per a l'estudiantant de la UPC
6 Informe del rector
7 Diversos