Vés al contingut (premeu Retorn)

Maig 2020

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

0. Ordre del dia  Informat


1.

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

 

2.

Informe del rector. 

 

3.

Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació.

 

4.

Informació de l’actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern.

 

5.

Aprovació de la convocatòria i ordre del dia del Claustre Universitari.

 

6.

Aprovació de l'assignació de docència pel curs 2016-2017.

 

7.

Informació de l’actualització de la composició de la Comissió de Formació Permanent.

 

8.

Ratificació d’acords i informació de les comissions del Consell de Govern.

 

 

 

Comissió Permanent del Consell de Govern

 

8.01

Ratificació del Contracte Programa Besòs

 

8.02

Aprovació de les memòries de modificació de les titulacions: Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Electrònica Industrial i Automàtica, Grau en Enginyeria Elèctrica, Grau en Enginyeria Biomèdica, Grau en Enginyeria de l’Energia, Grau en Enginyeria Química i Grau en Enginyeria de Materials.

 

 

Comissió de Docència i Estudiantat

 

8.03

Aprovació de les esmenes i modificacions a l'oferta de places dels estudis de grau i màster 2016-2017.

 

8.04

Aprovació de memòries de verificació: modificacions i reverificacions.

 

8.05

Aprovació d'altes, baixes i modificacions del registre d'associacions de la UPC.

 

 

Comissió d'Economia i Infraestructures

 

8.06

Informació sobre l’estat de tresoreria.

 

 

8.07

Informació sobre el procés de signatura d’actes.

 

 

8.08

Ratificació de la modificació i pròrroga de l’encàrrec de gestió de la Fundació b_TEC.

 

 

8.09

Aprovació de l’encàrrec de gestió de la Fundació Politècnica de Catalunya.

 

 

8.10

Ratificació de les tarifes del CSUC per a l’any 2016.

 

 

8.11

Aprovació de la separació de la UPC del Consorci de l’Escola Tècnica d’Igualada.

 

 

8.12

Aprovació de la separació de la societat EUROFINS AMBIENTAL, SA i transmissió de l’acció a la Universitat de Lleida.

 

 

8.13

Aprovació de les tarifes de la Facultat de Nàutica de Barcelona per a l’any 2016.

 

 

 

Comissió de Recerca

 

8.14

Aprovació de la proposta de resolució d'ajuts per a l'organització de congressos de la UPC.

 

 

8.15

Aprovació de l’oferta de places de nou accés als estudis de doctorat per al curs 2016-2017.

 

 

8.16

Aprovació de les sol·licituds d'intensificació de la recerca.

 

 

8.17

Aprovació de la normativa reguladora del personal vinculat UPC.

 

 

 

Comissió de Desenvolupament Estatutari

 

 8.18

Aprovació del reglament d'organització i funcionament del departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica.

 

 

8.19

Aprovació del reglament d'organització i funcionament de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona.

 

 

 

 

 

 

 

Comissió de Personal i Acció Social

 

8.21

Aprovació de la resolució de l’avaluació del complement addicional de recerca (1a. convocatòria 2015 pel personal docent i investigador funcionari).

 

 

8.22

Aprovació de la resolució del complement per mèrits de recerca (convocatòria 2015) del personal investigador permanent doctor.

 

 

 8.23

Aprovació de la proposta d’assignació del complement per mèrits de recerca corresponent a l’estimació del recurs d’alçada presentat en relació a la convocatòria 2014 d’avaluació de l’activitat investigadora del personal investigador permanent doctor.

 

 

8.24

Aprovació de la proposta d’assignació del complement addicional de recerca corresponent  a  la sentència estimatòria 385/2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació a la 1a. convocatòria 2012 d’avaluació de l’activitat investigador del personal docent i investigador funcionari.

 

 

8.25

Aprovació de la proposta d’assignació del complement addicional de recerca corresponent a la sentència estimatòria 385/2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació a la 1a. convocatòria 2013 d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari.

 

 

8.26

Aprovació de la proposta d’assignació del complement addicional de recerca, i reconeixement del corresponent tram per mèrits de recerca, en relació a l’esmena de la 1a. convocatòria 2012 d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador contractat.

 

 

8.27

Aprovació de la proposta d’assignació del complement addicional de recerca, i reconeixement del corresponent tram per mèrits de recerca, corresponent a l’estimació de recursos d’alçada presentats en relació a la 1a. convocatòria 2015 d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador contractat.

 

 

8.28

Aprovació de la modificacions de la RLT de PAS.

 

 

8.29

Ratificació de l’Acord de la Mesa d’Universitats relatiu al Teletreball de PAS Funcionari.

 

 

8.30

Ratificació de l’Acord de la Mesa d’Universitats relatiu a les permutes del PAS Funcionari.

 

 

8.31

Aprovació del règim de dedicació del personal docent i investigador a temps complet. (document postposat per a la següent sessió)

 

 

8.32

Aprovació del protocol d’actuació i prevenció de l’assetjament sexual i/o per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere a la UPC.

 

9.

Torn obert d'intervencions.