Vés al contingut (premeu Retorn)

Setembre 2020

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

0. Ordre del dia  Informat


1.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors (16/02/2016 i 29/03/2016)

2.

Informe del rector

3.

Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació

4.

Aprovació d’una declaració institucional sobre el cas d’Omid Kokabee

5.

Designació, a proposta del rector, dels membres de la Comissió de Selecció i d’Avaluació del Personal Docent i Investigador de la UPC

6.

Aprovació de la convocatòria de llicències sabàtiques del PDI 2016

7.

Aprovació de la convocatòria de permisos de mobilitat externa del PDI 2016/1

8.

Ratificació d’acords i informació de les comissions del Consell de Govern

 

 

Comissió de Docència i Estudiantat

 

8.01

Aprovació del calendari acadèmic dels estudis de grau i màster 2016-2017

 

8.02

Aprovació de la normativa acadèmica dels estudis de grau i màster

 

8.03

Aprovació de memòries de verificació

 

8.04

Aprovació de memòria de doble titulació

 

8.05

Aprovació de propostes d'estudis de la programació universitària 2017-2018

 

8.06

Proposta d'acord per regular l'emissió de certificats de la UPC per a l'acreditació de coneixements de terceres llengües

 

8.07

Aprovació d'altes al registre d'associacions de la UPC

 

 

Comissió d'Economia i Infraestructures  

 

8.08

Informació de l’estat de tresoreria

 

8.09

Aprovació de l’escissió parcial d’UPCnet

 

8.10

Aprovació de la separació de la UPC del CEIB

 

8.11

Aprovació de la dissolució d’Innova 31

 

8.12

Acord per deixar sense efecte la participació de la UPC en la Fundació IAAC

 

8.13

Aprovació de les tarifes de l’Anella Científica del CSUC per a l’any 2016

 

8.14

Aprovació de la proposta d’adequació del model econòmic de formació permanent de la Fundació Politècnica de Catalunya

 

8.15

Sol·licitud de renovació de la capacitat d'endeutament per part de la Universitat Politècnica de Catalunya

 

8.16

Aprovació de l’expedient d'alteració 001/16 del pressupost 2016

 

8.16

Informació dels convenis formalitzats durant l’any 2015

 

 

Comissió de Recerca  

 

8.17

Aprovació de les sol·licituds d’intensificació de la recerca

 

8.18

Aprovació de la sol·licitud de grup de recerca emergent

 

8.19

Aprovació de la sol·licitud de congrés com a notable UPC

 

8.20

Aprovació de la valoració de premis, concursos d’arquitectura, comissariat d’exposició, articles sobre l’obra i capítols de llibres amb proposta de punts PAR per al càlcul del PAR 2015

 

8.21

Aprovació de la normativa d'equivalència al nivell acadèmic de doctor

 

 

Comissió de Desenvolupament Estatutari

 

8.22

Aprovació del reglament d'organització i funcionament del departament de Física

 

8.23

Aprovació del reglament d'organització i funcionament del departament de Tecnologia de l'Arquitectura

 

8.24

Aprovació del reglament d'organització i funcionament del departament de Projectes Arquitectònics

 

8.25

Aprovació del reglament d'organització i funcionament de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est

 

 

Comissió de Personal i Acció Social

 

8.26

Aprovació de la distribució de càtedres en atenció a prioritats estratègiques

 

8.27

Aprovació del procediment per a la distribució de les càtedres estratègiques reservades a ICREA Acadèmia

 

8.28

Aprovació dels criteris i pesos de valoració de la convocatòria per al 2016 del programa de promoció de PDI amb vinculació permanent a temps complet i del procediment per a la distribució de càtedres estratègiques reservades a ICREA  acadèmia

 

8.29

Aprovació de l’ordenació dels criteris de desempat de les sol·licituds de la convocatòria per al 2016 del programa de promoció de PDI amb vinculació permanent a temps complet i del procediment per a la distribució de càtedres estratègiques reservades a ICREA acadèmia

 

8.30

Aprovació de la convocatòria  2016/1 del programa d’estabilització del professorat laboral temporal amb dedicació a temps complet i del personal investigador del programa Ramón y Cajal

 

8.31

Aprovació de la modificacions de la Relació de Llocs de Treball de PASi de la modificació dels organigrames de la UTGAE i de la UTGCVG

9.

Torn obert d'intervencions.