Vés al contingut (premeu Retorn)

Desembre 2020

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

0. Ordre del dia  Informat


 

1.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior (25/10/2016 i 04/11/2016)

2.

Informe del rector

3.

Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació

4.

Informació de l’actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern

4.a

Aprovació de la modificació de l’ordre del dia del Claustre Universitari es sessió ordinària de 20/12/2016

5.

Aprovació de l'informe de gestió de la universitat

6.

Aprovació de nomenaments de membres del Consell del CCD

7.

Aprovació de l’acord que declara inhàbils els dies inclosos dins dels períodes de tancament d’edificis

8.

Aprovació del pressupost 2017.

9.

Aprovació de l’acord pel manteniment dels avantatges  d’UPC Alumni per a la comunitat universitària

10.

Aprovació del reglament d’UPC Alumni

11.

Aprovació de l’autorització de la transformació d’un director d’investigació a professor agregat

12.

Aprovació de la unitat operativa Centre de Recerca en Tecnologia Multiescala de Barcelona

13.

Aprovació de la creació del Departament de Representació Arquitectònica

14.

Aprovació de la supressió del Departament d’Enginyeria Textil i Paperera i modificació dels departaments de Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica i d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria.

15.

Ratificació d’acords i informació de les comissions del Consell de Govern

 

 

Comissió de Docència i Estudiantat 

 

15.01

Aprovació de la programació d'estudis de grau i màster per al curs 2017-2018

 

15.02

Aprovació de les places de grau i màster de nou accés, accés de més de 40, canvi d'estudis, retitulats i dobles titulacions per al curs 2017-2018

 

15.03

Aprovació del procediment per a l’encàrrec docent i el càlcul de les necessitats docents el curs 2017-2018.

 

15.04

Aprovació de les memòries de verificació d'estudis per al curs 2017-2018

 

15.05

Aprovació dels criteris a seguir, al curs 2017-2018, amb els estudis amb molt baixa demanda

 

15.06

Aprovació del canvi de nom dels títols afectats per sentència judicial

 

15.07

Informe de la matrícula  de màsters

 

15.08

Informe d’universitat sobre el procés d'acreditació de les titulacions universitàries de grau i màster  (convocatòries 2015 i 2016)

 

 

Comissió d'Economia i Infraestructures

 

15.09

Informació sobre l'estat de tresoreria

 

15.10

Aprovació de l'expedient 003/2016 d’alteració del pressupost 2016. 

 

15.11

Aprovació de l'expedient 004/2016 d’alteració del pressupost 2016.

 

15.12

Aprovació de la participació de la UPC en l'associació EES- UETP.

 

 

Comissió de Recerca

 

15.13

Aprovació de la sol·licitud de grup de recerca.

 

15.14

Aprovació de la memòria del programa de doctorat en Bioinformàtica (interuniversitari).

 

15.15

Proposta doctorat Honoris Causa.

 

15.16

Aprovació de la normativa de Càtedres d’Empresa.

 

15.17

Aprovació de la normativa de congressos notables.

 

 

Comissió de Desenvolupament Estatutari 

 

15.18

Aprovació de la modificació del reglament d'organització i funcionament del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica

 

15.19

Aprovació de la modificació del reglament del Consell de l’Estudiantat

 

15.20

Aprovació de la modificació del reglament d'organització i funcionament de la Facultat de Matemàtiques i Estadística

 

15.21

Aprovació de la modificació del reglament d'organització i funcionament del Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria

 

15.22

Aprovació del reglament d'organització i funcionament del Departament de Representació Arquitectònica

 

 

Comissió de Personal i Acció Social

 

15.23

Aprovació de la convocatòria d’una plaça d’Agregat de l’Oferta Pública d’Ocupació del PDI de 2014.

 

15.24

Aprovació de la convocatòria de places d’Agregats de l’Oferta Pública d’Ocupació del PDI de 2016.

 

15.25

Aprovació de la modificació del reglament de selecció, provisió i contractació de professorat associat de la UPC i publicació del text refós.

 

15.26

Aprovació de la convocatòria de concursos d’accés al cos de Catedràtics d’Universitat (PDI-F)

 

15.27

Aprovació de la convocatòria de concursos de promoció interna a places de Professorat Catedràtic (PDI-L)

16.

Torn obert d’intervencions