Vés al contingut (premeu Retorn)

Juliol 2020

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

0. Ordre del dia  Informat


1.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior (06/10/2016)

2.

Informe del rector

3.

Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació

4.

Informació de l’actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern

5.

Aprovació de la convocatòria i ordre del dia del Claustre Universitari

6.

Aprovació de l'acord relatiu al certificat de delictes de naturalesa sexual

7.

Aprovació del reglament d'Alumni

8.

Aprovació de l'adaptació del calendari de dies inhàbils de la seu electrònica de la Universitat i dels procediments administratius tramitats per la UPC a partir de la LLei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques

8a

Rectificació de la modificació parcial dels fitxers que contenen dades de caràcter personal de la UPC

9.

Ratificació d’acords i informació de les comissions del Consell de Govern

 

 

Comissió de Docència i Estudiantat 

 

9.1

Aprovació de la programació d'estudis de grau i màster per al curs 2017-2018

 

9.2

Aprovació de les memòries de verificació d'estudis

 

9.3

Aprovació de l’actualització de la programació universitària i places de nou accés dels estudis de grau i màster de la UPC per al curs 2016-2017

 

9.4

Aprovació dels criteris de resolució de les Beques de Col·laboració del MECD

 

9.5

Sol·licitud d'alta al registre d'associacions de la UPC

 

9.6

Esmena a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC

 

 

Comissió d'Economia i Infraestructures

 

9.7

Informació sobre l’estat de tresoreria

 

9.8

Informe de la Sindicatura de Comptes 17/2016 del Campus Diagonal Besòs. Exercicis 2008-2014

 

9.9

Informació sobre el calendari d'elaboració del pressupost 2017

 

9.10

Informació sobre l'estat del projecte PARCS a la UPC

 

9.11

Informació complementària dels convenis de la universitat signats amb tercers durant l’exercici 2015.

 

9.12

Estats financers agregats UPC exercici 2015.

 

9.13

Aprovació de l'expedient 002/2016 d’alteració del pressupost 2016

 

9.14

Aprovació de la despesa pluriennal de servei de conservació i manteniment de jardineria, de diversos campus de la Universitat per als exercicis 2017-2018; 2019-2020.

 

9.15

Aprovació de la despesa pluriennal del servei de correu intern de la Universitat Politècnica de Catalunya per als exercicis: 2017-2018/2019-2020

 

9.16

Aprovació de la fusió per absorció entre el Consorci “Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria” (CIMNE), entitat absorbent i el Consorci “Centre d’Innovació del Transport” (CENIT), entitat absorbida

 

9.17

Aprovació dels preus dels programes de formació permanent 2016-2017

 

9.18

Aprovació de les tarifes del Laboratori de Maquetes de l'ETSAB.

 

 

Comissió de Recerca

 

9.19

Aprovació de la proposta d'actualització del model de distribució dels punts PAR entre els diversos coautors

 

 

Comissió de Desenvolupament Estatutari

 

9.20

Aprovació de la modificació de la relació de seccions departamentals del reglament de Física

 

9.21

Aprovació del reglament d'organització i funcionament del departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC

 

9.22

Aprovació del reglament d'organització i funcionament del departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació

 

9.23

Aprovació de la suspensió provisional i extraordinària dels processos electorals de determinades unitats acadèmiques

 

 

Comissió de Personal i Acció Social

 

9.24

Aprovació de la resolució al recurs de reposició de l’Acord 70/2016, de 26 de maig, de resolució de la convocatòria de llicències sabàtiques.

 

9.25

Aprovació de la convocatòria de permisos de mobilitat externa del PDI 2016/02.

 

9.26

Aprovació de la convocatòria 2016 del procés d’avaluació de l’activitat docent del PDI als efectes de reconeixement dels complements docents.

 

9.27

Aprovació de la proposta de nomenament de professorat emèrit.

 

9.28

Renovació dels membres de la CSAPDIU.

 

9.29

Renovació dels membres de la comissió d’apel·lació.

 

9.30

Aprovació de la resolució de càtedres en atenció a prioritats estratègiques (ERC i ICREA)

 

9.31

Aprovació de la resolució de la convocatòria 2016 al Programa de Promoció del PDI

 

9.32

Aprovació de l’ampliació de l’Oferta Pública d’Ocupació del PDI 2016.

 

9.33

Aprovació de la convocatòria 2016 del procés d’avaluació del règim de dedicació

 

9.34

Aprovació de la resolució de la convocatòria de la carrera horitzontal del professorat associat.

 

9.35

Aprovació de la resolució de la convocatòria d’estabilització del professorat laboral temporal amb dedicació a temps complet i del personal Investigador Ramón y Cajal 2016/01.

 

9.36

Aprovació de la convocatòria 2016-2017 del procés d’avaluació del PDI lector als efectes de pròrroga de contractes (1r. Quadrimestre).

 

9.37

Autorització per la transformació de contracte de Directora d’investigació de Professora agregada.

 

9.38

Informació de la 2a convocatòria 2016 de concursos de selecció de professorat agregat.

 

9.39

Aprovació de la creació de la UTG de l’Àmbit de Matemàtiques.

 

9.40

Aprovació de les modificacions de la RLT del PAS.

 

9.41

Esmena a l'annex 1 de l'acord 57/2016 de creació de la UTG del Campus Diagonal Besòs.

 

9.42

Aprovació de l’Addenda a l'acord 2016/2015 de creació de les Unitats d'Administració i Serveis del Campus de Terrassa.

 

9.43

Aprovació de l’Oferta Pública d'Ocupació de PAS

 

9.44

Aprovació de la resolució de l’avaluació dels complements addicionals docents.

 

9.45

Aprovació de la resolució de l’avaluació dels complements addicionals de gestió.

10.

Torn obert d’intervencions