Consell de Govern - Consell de Govern

Sessió 3/2017 de Consell de Govern

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
0 Ordre del dia
1 Informe del rector
2 Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
3 Informació de l’actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern
4 52/2017 Elecció dels representants del Consell de Govern al Consell Social
5 53/2017 Modificació del reglament d'organització i funcionament del departament de Matemàtiques
6 54/2017 Aprovació de la política d’identificació i signatura electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya
7 55/2017 Aprovació de la proposta de participació de la UPC en la Fundació "Barcelona Education in Sciencie and Technology (BEST)
8 56/2017 Aprovació del nomenament, a proposta del rector, de 2 membres del Personal Docent i Investigador de la UPC amb vinculació permanent com a membres de la Junta de l'Institut de Ciències de l'Educació
9 57/2017 Aprovació de l’adhesió de la Universitat Politècnica de Catalunya al Pacte Nacional pel referèndum
9.01 58/2017 Aprovació de la normativa acadèmica dels estudis de grau i màster per al curs 2017-2018 (NAGRAMA)
9.02 59/2017 Aprovació del calendari acadèmic dels estudis de grau i màster per al curs acadèmic 2017-2018
9.03 60/2017 Aprovació del marc de dobles titulacions
9.04 61/2017 Aprovació de la doble titulació de Grau en Direcció i Administració d’Empreses i Grau en Màrqueting i Comunicació Digital d’EUNCET
9.05 62/2017 Aprovació de les memòries de verificació d'estudis per al curs 2017-2018
9.06 63/2017 Aprovació de la programació 2017-2018
9.07 Informació sobre l’estat de tresoreria.
9.08 64/2017 Informe d’Auditoria de l’exercici 2016 de la UPC i aprovació del tancament de l’exercici 2016 de la UPC.
9.09 65/2017 Informe d’auditoria i aprovació dels comptes anuals de la Fundació Politècnica de Catalunya de l’exercici 2016
9.10 66/2017 Aprovació de l’expedient 001/17 d'alteració del pressupost 2017
9.11 67/2017 Aprovació de la modificació de les tarifes dels espais Parc UPC
9.12 68/2017 Aprovació Sol·licitud d’autorització per a la renovació dels permisos d’ocupació temporal d’espais gestionats per l’Àrea d’Economia i Serveis.
9.13 69/2017 Aprovació de la creació y participació de la UPC en la spin off AMALFI ANALYTICS.
9.14 70/2017 Aprovació de les sol.licituds de congressos notables
9.15 71/2017 Aprovació de la proposta de nomenament de Doctora Honoris Causa a la Sra. Margaret Hamilton
9.16 72/2017 Aprovació del Reglament del patronat de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
9.17 73/2017 Aprovació de la modificació del reglament d'organització i funcionament del Departament d'Enginyeria Electrònica
9.18 74/2017 Aprovació de la modificació del reglament d'organització i funcionament de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
9.19 75/2017 Aprovació de la modificació de la RLT de PAS
9.20 76/2017 Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació del PAS 2017
9.21 77/2017 Aprovació de la resolució de la convocatòria de mobilitat del PDI 2017/1
9.22 78/2017 Aprovació de la resolució de la convocatòria de llicències sabàtiques de PDI 2017
9.23 79/2017 Aprovació de la resolució del Programa d'Estabilització del PDI 2016/2
9.24 80/2017 Aprovació de la normativa del Programa de Càtedres de la UPC
9.25 81/2017 Aprovació de la distribució de la convocatòria del Programa de Càtedres 2017
9.26 82/2017 Aprovació de la distribució de Càtedres en atenció a prioritats estratègiques 2017
9.27 83/2017 Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació del PDI 2017
9.28 84/2017 Aprovació de la convocatòria de concursos de Professorat Agregat 2017
9.29 85/2017 Aprovació de la distribució de les places de Professorat Lector 2017