Vés al contingut (premeu Retorn)

Abril 2020

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

0. Ordre del dia  Informat


 

1.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior (16/02/2017)

 

2.

Informe del rector

 

3.

Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació

 

4.

Informació de l’actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern

 

4a

Aprovació de la delegació en la Comissió Permanent de Consell de Govern de l’aprovació de la convocatòria i ordre del dia del Claustre Universitari a celebrar el proper mes de maig de 2017

 

5.

Anàlisi de les beques d'aprenentatge

 

6.

Aprovació d'una carta de suport per a la creació d'un marc legislatiu pel respecte dels drets humans per part de les empreses catalanes a l'exterior

 

7.

Aprovació de la Memòria de Prevenció de Riscos Laborals any 2016

 

8.

Ratificació d’acords i informació de les comissions del Consell de Govern

 

 

 

Comissió de Docència i Estudiantat  

 

8.1

Aprovació de la memòria de dobles titulacions de màster d'ETSEIB

 

8.2

Aprovació dels programes de formació permanent del curs 2016-17

 

8.3

Aprovació del desplegament de la normativa d’adaptació dels plans d’estudis de l’EEB

 

 

Comissió d'Economia i Infraestructures

 

8.4

Informació sobre l’estat de tresoreria

 

8.5

Informació addicional al pressupost de capítol 1

 

8.6

Aprovació de l’expedient d'alteració 005/16 del pressupost 2016.

 

8.7

Aprovació de la despesa pluriennal per a la impressió, personalització i subministrament dels títols universitaris oficials homologats, els suplements europeus al títol i els títols dels ensenyaments propis de la UPC

 

8.8

Aprovació del tancament provisional pressupost 2016.

 

8.9

Aprovació dels preus dels nous programes de la Fundació Politècnica de Catalunya.

 

8.10

Aprovació de la 2a. addenda al conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació, la Generalitat de Catalunya i la UPC per a la creació, equipament i explotació del BSC.

 

8.11

Aprovació de la Normativa del registre de les entitats participades per la UPC.

 

8.12

Aprovació de la sol·licitud de renovació de la capacitat d'endeutament per part de la Universitat Politècnica de Catalunya.

 

 

Comissió de Recerca

 

8.13

Aprovació de les sol·licituds de congressos notables, i de doble pertinença a grup de recerca.

 

 

Comissió de Desenvolupament Estatutari

 

8.14

Aprovació de la modificació de la relació de seccions departamentals del Departament d’Enginyeria Química.

 

8.15

Aprovació del reglament d’organització i funcionament de l’Institut de Tècniques Energètiques.

 

8.16

Informe del reglament del patronat de l’Institut d'Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa

 

8.17

Aprovació de la modificació del reglament d’organització i funcionament de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona.

 

8.18

Aprovació del reglament d’organització i funcionament del departament de Matemàtiques.

 

8.19

Aprovació de la suspensió provisional i extraordinària dels processos electorals de determinades unitats acadèmiques.

 

 

Comissió de Personal i Acció Social

 

8.20

Aprovació de la Convocatòria 2016-2017 del procés d'avaluació del PDI lector als efectes de pròrroga de contractes (2n.quadrimestre)

 

8.21

Aprovació de l'Estimació de recurs d'alçada del complement per mèrits de recerca (convocatòria 2016)

 

8.22

Aprovació de l'Estimació de recurs d'alçada presentat en relació a la 1a.convocatòria 2016 d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador contractat.

 

8.23

Aprovació de la resolució de l'avaluació de l'activitat investigadora del professorat funcionari (Sexennis CNEAI convocatòria 2015) per estimació de recurs.

9.

Torn obert d’intervencions