Vés al contingut (premeu Retorn)

Juliol 2020

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

0. Ordre del dia  Informat


1.

Aprovació de l’acta de les sessions anteriors (25/10/2016-04/11/2016-15/12/2016)

2.

Informe del rector

3.

Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació

4.

Informació de l’actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern

5.

Aprovació de la convocatòria i ordre del dia del Claustre Universitari

6.

Actualització de les competències dels membres del Consell de Direcció

7.

Aprovació del canvi de titularitat del centre universitari EUNCET

8.

Aprovació del canvi de domicili de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est

9.

Aprovació de la participació de la UPC en l'associació Mineral Processing and extractive metallurgy for mining and recycling innovation association (PROMETIA)

10.

Aprovació de la correcció d’errades de l’Acord 199/2016, de supressió del departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera i modificació dels Departaments de Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica i d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria

11.

Aprovació de la supressió del departament de Construccions Arquitectòniques II i de modificació del departament de Tecnologia de l’Arquitectura

12

Aprovació del Pla d’Internacionalització de la UPC

13.

Ratificació d’acords i informació de les comissions del Consell de Govern

 

 

Comissió de Desenvolupament Estatutari 

 

13.01

Aprovació de la modificació del reglament d’organització i funcionament del Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques

 

13.02

Aprovació del reglament d’organització i funcionament de l’Institut de Ciències de l’Educació

 

13.03

Aprovació del reglament d’organització i funcionament del departament de Tecnologia de l’Arquitectura

 

13.04

Aprovació del reglament d’organització i funcionament del Departament de Matemàtiques

 

 

Comissió de Docència i Estudiantat 

 

13.05

Aprovació de la programació d'estudis de grau i màster curs 2016-2017

 

13.06

Aprovació de les places de grau i màster de nou accés, accés de més de 40, canvi d'estudis, retitulats i dobles titulacions per al curs 2017-2018

 

13.07

Aprovació de l’acord respecte els informes de les unitats per a l'avaluació docent del professorat

 

13.08

Aprovació de l'encàrrec docent per al curs 2017-18

 

 

Comissió d'Economia i Infraestructures

 

13.09

Informació sobre l'estat de tresoreria.

 

13.10

Aprovació de la pròrroga de l'encàrrec de gestió a la Fundació b_TEC

 

13.11

Ratificació de les tarifes del CSUC per l'any 2017

 

13.12

Aprovació de la renovació dels acords amb empreses ubicades en espais Parc UPC

 

 

Comissió de Recerca

 

13.13

Aprovació de les places de nou accés als programes de doctorat per al curs 2017 - 2018

 

13.14

Aprovació de la modificació a la Normativa de congressos notables.

 

 

Comissió de Personal i Acció Social

 

13.15

Aprovació de la resolució de l’avaluació de l’activitat investigador del professorat funcionari (sexennis CNEAI‑ convocatòria 2015).

 

13.16

Aprovació de la resolució del complement per mèrits de recerca del personal investigador permanent doctor (convocatòria 2016).

 

13.17

Aprovació de la resolució de l’avaluació del complement addicional de recerca (2a convocatòria 2016 pel personal docent i investigador funcionari).

 

13.18

Aprovació de l’estimació del recurs d’alçada presentat en relació a la 1a convocatòria 2016 d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador contractat. Mèrits addicional de Recerca

 

13.19

Aprovació de l’estimació del de recurs d’alçada presentat en relació a la 1a convocatòria 2016 d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador contractat. Mèrits de Recerca

 

13.20

Aprovació de la modificació de la RLT de PAS

 

13.21

Aprovació de la resolució de la convocatòria de Mobilitat Externa del PDI 2016-2

 

13.22

Aprovació de la convocatòria de Mobilitat Externa del PDI 2017-1

 

13.23

Aprovació de la convocatòria de Llicències Sabàtiques del PDI 2017

14.

Torn obert d’intervencions