Consell de Govern - Consell de Govern

Sessió 03/2018 del Consell de Govern

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
1 CG/2018/03/01 Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2 CG/2018/03/02 Aprovació de la convocatòria i ordre del dia del Claustre Universitari.
3 Torn obert d’intervencions.