Vés al contingut (premeu Retorn)

Març 2021

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Llegenda calendari

Consell de Govern

Comissions del Consell de Govern

Consell Acadèmic

Claustre Universitari

Consell Social

Comissions del Consell Social

Sessió 01/2021 del Consell de Govern

  • Data d'inici de la sessió: 25/02/2021 09:00
  • Data de finalització de la sessió: 25/02/2021 14:00
  • Lloc de la sessió: Reunió a distància (seu de l'òrgan: Rectorat)
  • Òrgan de govern: Consell de Govern
  • Número de sessió: CG/2021/01
  • Estat de la sessió: En modificació

Consell de Govern

Rector

TORRES TORRES, FRANCESC

Secretari general

ESPONA DONÉS, MARGARIDA

Gerent

MASSÓ PÉREZ, XAVIER

Vicerectores i Vicerectors

BERENGUER SAU, JORDI Vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació
FARGAS RIBAS, GEMMA  Vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat
FERNANDEZ JIMENEZ, AGUSTIN Vicerector de Política de Transformació Digital 
GARRIDO SORIANO, NURIA Vicerectora de Docència i Estudiantat
GASSO DOMINGO, SANTIAGO Vicerector de Política de Personal Docent i Investigador
PELÀ, LUCA Vicerector de Política Científica
PEREZ GONZALEZ, JUAN JESUS Vicerector de Política Internacional
PRETEL SANCHEZ, M. DEL CARMEN Vicerector de Política Acadèmica
SILVESTRE BERGES, SANTIAGO Vicerector d’Avaluació i Qualitat 
SIMÓ GUZMAN, PEP  Vicerector de Projecció Territorial i Social
 

24 membres elegits pel claustre universitari

 

10 membres del professorat doctor amb vinculació permanent

ALGABA JOAQUIN, INES MARIA 
ANGULO BAHON, CECILIO 
BENITEZ IGLESIAS, RAUL
BOSCH GONZALEZ, MONTSERRAT 
DOMINGO PASCUAL, JORDI
MARCO GOMEZ, JORDI 
RIO DOVAL, ANA 
ROSELL AMIGO, JUAN RAMON 
SAURA AGEL, MARIA JOSE 
VALLVERDU BAYES, SISCO
 

3 membres de la resta del personal docent i investigador

BERIGÜETE ALCANTARA, FANNY ESTHER
FRANCO GARCIA, MARIA LOURDES
MIR TEIXIDOR, ENRIC  

4 membres del personal d'administració i serveis

CLAROS GIMENO, MARTA
MARSA HERNANDEZ, SANDRA
NUÑEZ MARTINEZ, EDUARDO
GENER CAMINS, DAVID
 

7 membres estudiantes o estudiants de grau o màster universitari

CHOI BAE, JUNI
HERRERA GIMENEZ, MARC
MERCADÉ I JIMÉNEZ, GERARD
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
 

15 membres de degans o deganes o de directors o directores de les unitats acadèmiques

 

7 deganes o degans o directores o directors de centres docents

ALONSO ZARATE, LUIS GONZAGA Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
CONSUL PORRAS, NEUS Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
FRANCH BULLICH, JAUME Facultat de Matemàtiques i Estadística
GISPETS PARCERISAS, JOAN Factultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
PEGUEROLES VALLES, JOSEP Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
REAL SALADRIGAS, ESTHER Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
ROCA RAMON, XAVIER Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

7 directores o directors de departament

BORONAT MEDICO, JORDI Departament de Física (àmbit de Ciències)
DE LA PUENTE MARTORELL, JOSE MANUEL Departament  de Ciència i Enginyeria Nàutiques  (àmbit de Ciències)
GALCERAN ARELLANO, SAMUEL Departament d'Enginyeria Elèctrica (àmbit d'Enginyeria Industrial)
GARCIA ALMIRALL, MARIA PILAR Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (àmbit d'Arquitectura, urbanisme i edificació)
OTERO CALVIÑO, BEATRIZ Departament d'Arquitectura de Computadors (àmbit d'Enginyeria de les TIC)
ROMEU GARBI, JORDI Departament d'Enginyeria Mecànica (àmbit d'Enginyeria Industrial)
SANCHEZ VILA, XAVIER Dep. d'Enginyeria Civil i Ambiental (àmbit d'Enginyeria civil)
   

1 director o directora d'institut universitari de recerca

CARRERA GALLISSÀ, ENRIC
 

3 membres del Consell Social

CAMPDELACREU ARMENGOL, VÍCTOR
FAURA HOMEDES, RICARD
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, MONTSERRAT
Barcelona, 23/02/2021

 

FENOLL CLARABUCH, CARME Cap del Gabinet del rector
CRESPO ARTIAGA, DANIEL     President de la Junta (PDI-F)
CANOVAS PEREZ, ANA ROSA   Cap del Servei de Comunicacions
CARBONELL SANTACANA, RAMON     President del Consell Social
FERNANDEZ PASTOR, ALICIA        Presidenta de la Junta (PAS-F)
PARIS DOMENECH, NEUS   Síndica
BOTELL CUMELLA, MURIEL          En delegació del president de Comitè (PDI-L)
VECIANA GRAMUNT, BLANCA    Servei de Comunicacions
BARAT BRULL, ARNAU    Estudiant (coordinador CDE)
MIGUEL ICARAN, MARIA       Estudiant (coordinadora CDE)   
MELLADO CEREZO, ÁLVARO         Estudiant (coordinadora CDE)   
SEPULCRE SANCHEZ, FRANCESC       Director Escola Doctorat
LOPEZ AGUILERA, JUAN PEDRO President Comitè Empresa PAS-L
Títol Número d'acord Estat
Aprovació de la revisió de l'acord d'actualització del sistema de punts d'activitat acadèmica del PDI. CG/2021/01/41  Aprovat
Acord d’alta al Registre d’Associacions de la UPC. CG/2021/01/40  Aprovat
Aprovació de l'acord per a l'ampliació dels supòsits d'exempció en l'acreditació de la competència en una tercera llengua entre els estudiants que han finalitzat els estudis de grau durant els cursos 2019-2020 i 2020-2021. CG/2021/01/39  Aprovat
Aprovació del procediment per a l'establiment i la renovació de convenis de dobles titulacions internacionals (DTI). CG/2021/01/38  Retirat
Aprovació de la Normativa de permanència dels estudis de grau i màster de la UPC. CG/2021/01/37  Aprovat
Aprovació de l'actualització de la proposta de programació universitària del curs acadèmic 2021-2022. CG/2021/01/36  Aprovat
Aprovació de la resolució de l'avaluació del complement addicional de recerca (Convocatòria 2020 pel personal docent i investigador funcionari CG/2021/01/35  Aprovat
Aprovació del reconeixement de l’avaluació positiva de la CNEAI (convocatòria AAI funcionari 2020) per part d’AQU Catalunya en el marc del projecte pilot de l’avaluació de la transferència del coneixement i la innovació del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes. CG/2021/01/34  Aprovat
Aprovació de l’esmena a l’Acord de Consell de Govern 2020/08/25, de 9 de desembre, pel qual s’aprova la convocatòria de beques FPU-UPC 2020. CG/2021/01/33  Aprovat
Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de PAS. CG/2021/01/32  Aprovat
Aprovació de la convocatòria dels concursos per a la captació de professorat dins del Programa Serra Húnter 2020-1. CG/2021/01/31  Aprovat
Aprovació de la convocatòria de places de professorat agregat. CG/2021/01/30  Aprovat
Aprovació de la convocatòria d’una plaça del cos de professorat titular d’universitat per a l’estabilització de professorat laboral temporal. CG/2021/01/29  Aprovat
Aprovació de la convocatòria de places de professorat agregat per a l’estabilització de professorat laboral temporal. CG/2021/01/28  Aprovat
Aprovació de l’esmena a l’Acord de Consell de Govern 2020/08/22, de 9 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació de PDI 2020. CG/2021/01/27  Aprovat
Aprovació de la distribució de les càtedres del Programa de càtedres 2021 i de les càtedres de caràcter estratègic. CG/2021/01/26  Aprovat
Aprovació de la modificació del Programa de càtedres de la UPC i publicació del text refós. CG/2021/01/25  Aprovat
Aprovació de la distribució de places de captació de professorat 2021. CG/2021/01/24  Aprovat
Aprovació de la resolució de la convocatòria 2020/2 del Programa d’estabilització del professorat laboral temporal a temps complet i del personal investigador dels programes Ramón y Cajal i Beatriz Galindo. CG/2021/01/23  Aprovat
Aprovació de la participació de la UPC en l’Associació de Desenvolupadors de Tecnologia amb Acreditació TECNIO. CG/2021/01/22  Aprovat
Aprovació de la modificació dels estatuts de la Fundació bTEC Campus Diagonal-Besòs. CG/2021/01/21  Aprovat
Aprovació de la modificació de la clàusula sisena de l’escriptura de constitució del dret real de superfície de data 15 de desembre de 2010 atorgat entre el Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs i la UPC. CG/2021/01/20  Aprovat
Aprovació de les tarifes del CSUC com a mitjà propi i instrumental per a l’exercici 2021. CG/2021/01/19  Aprovat
Aprovació de les tarifes dels serveis cientificotècnics. CG/2021/01/18  Aprovat
Aprovació de l’autorització per a la renovació dels permisos d’ocupació temporal d’espais de recerca i innovació (Parc UPC) a favor de les empreses/entitats que es detallen. CG/2021/01/17  Aprovat
Aprovació de la despesa pluriennal del servei de manteniment dels sistemes de protecció contra incendis (extinció i detecció) de la UPC per als anys 2021 i 2022. CG/2021/01/16  Aprovat
Aprovació de la despesa pluriennal per a la impressió, la personalització i el subministrament dels títols universitaris oficials homologats, els suplements europeus al títol i els títols dels ensenyaments propis de la UPC. CG/2021/01/15  Aprovat
Aprovació de la sol·licitud de renovació de la capacitat d'endeutament de la UPC. CG/2021/01/14  Aprovat
Aprovació de la proposta de resolució de les sol·licituds d’intensificació de la recerca de PDI. CG/2021/01/13  Aprovat
Aprovació de l’alta del grup de recerca Projectes: Tècnica i Organització (PROTO). CG/2021/01/12  Aprovat
Aprovació de l’alta del grup de recerca Barcelona Fluids & Energy Lab (IFLUIDS). CG/2021/01/11  Aprovat
Aprovació del canvi de nom del Grup de Recerca en Enginyeria de Projectes: Disseny, Sostenibilitat i Comunicació (GIIP). CG/2021/01/10  Aprovat
Aprovació de la baixa del Laboratori per a la Innovació Tecnològica d’Estructures i Materials (LITEM) i alta del Centre Avançat de Tecnologies Mecàniques (CATMech) com a centre específic de recerca (CER). CG/2021/01/09  Aprovat
Aprovació de la convocatòria 2021 d’ajuts per a la participació de la UPC en xarxes i consorcis nacionals i internacionals. CG/2021/01/08  Aprovat
Aprovació dels criteris de repartiment i assignació d’ajuts de foment a la recerca (AFR-2021). CG/2021/01/07  Aprovat
Aprovació de la convocatòria 2021 dels ajuts per a l’organització de congressos de la UPC. CG/2021/01/06  Aprovat
Aprovació de la contractació de personal investigador distingit: Júlia Borràs i Antonio Agudo. CG/2021/01/05  Aprovat
Aprovació de la renovació de membres de la Comissió d’Apel·lació CG/2021/01/04  Aprovat
Aprovació de la renovació de membres de la CSAPDIU CG/2021/01/03  Aprovat
Nomenament i cessament de membres de la Comissió de Formació Permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya CG/2021/01/02  Aprovat
Aprovació de l’acta de la sessió anterior (09/12/2020) CG/2021/01/01  Aprovat

Ordre del dia

Desplega tot Plega tot