Consell de Govern - Comissió Permanent del Consell de Govern

Sessió 1/2016 comissió permanent de Consell de Govern

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
0 Ordre del dia
1 Aprovació del Contracte Programa Besòs