Consell de Govern - Comissió Permanent del Consell de Govern

Sessió 1/2017 Comissió Permanent de Consell de Govern

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
0 Ordre del dia
1 Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (03/02/2016)
1 1/2017 Aprovació de la convocatòria i ordre del dia del Claustre Universitari de 02/05/2017