Claustre Universitari - Claustre Universitari

Sessió 1/2017 del Claustre Universitari

Estat de la sessióTancada
Punt informatiu Número d'acord Títol
0 Ordre del dia
1 Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior del Claustre Universitari (20/12/2016) -per consultar-la cal anar a la sessió corresponent)
2 Informe del rector sobre política universitària i programa d’actuació.
2.1 1/2017 Moció 1 al punt 2 de l'ordre del dia: "Informe del rector sobre política universitària i programa d’actuació"
2.2 2/2017 Moció 2 al punt 2 de l'ordre del dia: "Informe del rector sobre política universitària i programa d’actuació"
2.3 Moció 3 al punt 2 de l'ordre del dia: "Informe del rector sobre política universitària i programa d’actuació"
2.4 Moció 4 al punt 2 de l'ordre del dia: "Informe del rector sobre política universitària i programa d’actuació"
2.5 9/2017 Moció 5 al punt 2 de l'ordre del dia: "Informe del rector sobre política universitària i programa d’actuació"
2.6 3/2017 Moció 6 al punt 2 de l'ordre del dia: "Informe del rector sobre política universitària i programa d’actuació"
2.7 Moció 7 al punt 2 de l'ordre del dia: "Informe del rector sobre política universitària i programa d’actuació"
2.8 Moció 8 al punt 2 de l'ordre del dia: "Informe del rector sobre política universitària i programa d’actuació"
2.9 4/2017 Moció 9 al punt 2 de l'ordre del dia: "Informe del rector sobre política universitària i programa d’actuació"
2.10 5/2017 Moció 10 al punt 2 de l'ordre del dia: "Informe del rector sobre política universitària i programa d’actuació"